Thứ Sáu, 6/12/2019
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Trích yếu: Thông tư quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 14 /2010 /TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Người ký: Cao Đức Phát
Ban hành: 19/03/2010
Thuộc loại: Thông tư
Lĩnh vực: Bố trí dân cư
File đính kèm: TT14BNN1.DOC Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

  Trích yếu
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020
Mã số: 03/2014/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 25/01/2014 Tải về
Thông báo số 8705/TB-BNN-VP về Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
Mã số: 8705/TB-BNN-VP Thông báo Ban hành: 28/10/2014 Tải về
Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mã số: 27/2011/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 13/04/2011 Tải về
Thông tư số 41/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Mã số: 41/2013/TT-BTC Thông tư Ban hành: 11/04/2013 Tải về
Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối
Mã số: 24/2010/TT-BTC Thông tư Ban hành: 23/02/2010 Tải về
Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác , liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
Mã số: 15/2014/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 29/04/2014 Tải về
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
Mã số: 03/2014/TT-BKHĐT Thông tư Ban hành: 26/05/2014 Tải về
Thông tư số 01/2006/TT-BKH hướng tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã
Mã số: 01/2006/TT-BKH Thông tư Ban hành: 19/01/2006 Tải về
Thông tư số 06/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã
Mã số: 06/2004/TT-NHNN Thông tư Ban hành: 27/09/2004 Tải về
Thông tư 04/2007/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ Hợp tác xã
Mã số: 04/2007/TT-NHNN Thông tư Ban hành: 13/06/2007 Tải về
Thông tư số 04/2008/TT-BKH hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
Mã số: 04/2008/TT-BKH Thông tư Ban hành: 09/07/2008 Tải về
Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp
Mã số: 74/2008/TTLT/BTC-BNN Thông tư Ban hành: 14/08/2008 Tải về
Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
Mã số: 62/2013/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 25/10/2013 Tải về
Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP về Kinh tế trang trại
Mã số: 03/2000/NQ-CP Nghị quyết Ban hành: 02/02/2000 Tải về
Nghị định số 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
Mã số: 151/2007/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 10/10/2007 Tải về
Nghị định số 143/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Mã số: 143/2003/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 28/11/2003 Tải về
Nghị định số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi
Mã số: 115/2008/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 14/11/2008 Tải về
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP quy định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động
Mã số: 70/2011/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 22/08/2011 Tải về
Nghị định số 67/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Mã số: 67/2012/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 10/09/2012 Tải về
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
Mã số: 193/2013/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 21/11/2013 Tải về

Mới nhất

Xem nhiều nhất