Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Trích yếu: Quyết định số 2398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lâm thao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 2398/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Vũ Văn Ninh
Ban hành: 28/12/2015
Thuộc loại: Quyết định
Lĩnh vực: Nông thôn mới
File đính kèm: QD 2398.signed.PDF Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

  Trích yếu
Quyết định số 3003/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hiền Lương huyện Hạ Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 3004/QĐ-UBND3 Quyết định Ban hành: 04/12/2015 Tải về
Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc công nhận xã Gia Điền huyện Hạ Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 3004/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/12/2015 Tải về
Quyết định 3030/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, thay thế Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
Mã số: 3030/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 28/09/2010 Tải về
Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: 1846/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 11/08/2014 Tải về
Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: Quyết định 1185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 16/05/2013 Tải về
Quyết định 540/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: 540/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 18/03/2015 Tải về
Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (huyện)
Mã số: Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (huyện) Tài liệu mẫu Ban hành: 27/08/2015 Tải về
Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (tỉnh)
Mã số: Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (tỉnh) Tài liệu mẫu Ban hành: 27/08/2015 Tải về
Phụ lục kèm theo 12/BCDTW-VPDP
Mã số: Phụ lục - 12/BCDTW-VPDP Công văn Ban hành: 19/08/2015 Tải về
Đề cương BC kèm theo 12/BCDTW-VPDP
Mã số: Đề cương BC - 12/BCDTW-VPDP Công văn Ban hành: 19/08/2015 Tải về
Công văn số 12/BCDTW-VPDP về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Nông thôn mới
Mã số: 12/BCDTW-VPDP Công văn Ban hành: 19/08/2015 Tải về
Thông báo kết luận số 226/TB-VPCP ngày 15/7/2015 của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Mã số: 226/TB-VPCP Kết luận Ban hành: 15/07/2015 Tải về
Thông tư 46/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ PTSX quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư CSHT, hỗ trợ PTSX cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản ĐBKK
Mã số: 46/2014/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 05/12/2014 Tải về
Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ.
Mã số: 543/SNN-PTNT Công văn Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 165/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/01/2015 Tải về
Danh sách trang trại điển hình hoạt động hiệu quả kèm theo báo cáo số 197/BC-SNN-PTNT về tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Mã số: 197/BC-SNN-PTNT (Danh sách) Báo cáo Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Phụ biểu kèm theo báo cáo số 197/BC-SNN-PTNT về tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Mã số: 197/BC-SNN-PTNT (phụ biểu) Báo cáo Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Báo cáo số 197/BC-SNN-PTNT về tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Mã số: 197/BC-SNN-PTNT Báo cáo Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Quyết định 3192/QĐ-BCT về việc ban hành phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Mã số: 3192/QĐ-BCT Quyết định Ban hành: 03/04/2015 Tải về
Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 9/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện NQ TW7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Mã số: 458/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 09/04/2015 Tải về

Mới nhất

Xem nhiều nhất