Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Trích yếu: Kế hoạch số 1623/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1623/KH-UBND
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Người ký: Hoàng Công Thủy
Ban hành: 04/05/2016
Thuộc loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: Nông thôn mới
File đính kèm: CV 1623-KH-UBND.pdf Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

  Trích yếu
Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 van hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Mã số: 558/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 05/04/2016 Tải về
Mẫu đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 01/12/2015 Tải về
Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh
Mã số: 3204/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 22/12/2015 Tải về
Công văn số 3897/BVHTTDL-VHCS vv thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Mã số: 3897/BVHTTDL-VHCS Công văn Ban hành: 30/10/2014 Tải về
Quyết định số 2398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lâm thao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 2398/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 28/12/2015 Tải về
Quyết định số 3003/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hiền Lương huyện Hạ Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 3004/QĐ-UBND3 Quyết định Ban hành: 04/12/2015 Tải về
Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc công nhận xã Gia Điền huyện Hạ Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 3004/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/12/2015 Tải về
Quyết định 3030/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, thay thế Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
Mã số: 3030/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 28/09/2010 Tải về
Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: 1846/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 11/08/2014 Tải về
Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: Quyết định 1185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 16/05/2013 Tải về
Quyết định 540/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: 540/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 18/03/2015 Tải về
Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (huyện)
Mã số: Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (huyện) Tài liệu mẫu Ban hành: 27/08/2015 Tải về
Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (tỉnh)
Mã số: Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (tỉnh) Tài liệu mẫu Ban hành: 27/08/2015 Tải về
Phụ lục kèm theo 12/BCDTW-VPDP
Mã số: Phụ lục - 12/BCDTW-VPDP Công văn Ban hành: 19/08/2015 Tải về
Đề cương BC kèm theo 12/BCDTW-VPDP
Mã số: Đề cương BC - 12/BCDTW-VPDP Công văn Ban hành: 19/08/2015 Tải về
Công văn số 12/BCDTW-VPDP về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Nông thôn mới
Mã số: 12/BCDTW-VPDP Công văn Ban hành: 19/08/2015 Tải về
Thông báo kết luận số 226/TB-VPCP ngày 15/7/2015 của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Mã số: 226/TB-VPCP Kết luận Ban hành: 15/07/2015 Tải về
Thông tư 46/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ PTSX quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư CSHT, hỗ trợ PTSX cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản ĐBKK
Mã số: 46/2014/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 05/12/2014 Tải về
Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ.
Mã số: 543/SNN-PTNT Công văn Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 165/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/01/2015 Tải về

Mới nhất

Xem nhiều nhất