Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Trích yếu: Văn bản số 6083/UBND-KTN vv triên khai thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 6083/UBND-KTN
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Người ký: Nguyễn Thanh Hải
Ban hành: 30/12/2016
Thuộc loại: Công văn
Lĩnh vực: Nông thôn mới
File đính kèm: CV 6083-UBND-KTN.pdf Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

  Trích yếu
Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phongf điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1321/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 06/06/2016 Tải về
Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Mã số: 2540/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 30/12/2016 Tải về
Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 09/01/2017 Tải về
Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND quy định các mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020
Mã số: 34/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/11/2016 Tải về
Quyết định số 449-QĐ/TƯ phân công một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tham gia chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Mã số: 449-QĐ/TƯ Quyết định Ban hành: 15/07/2016 Tải về
Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1980/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 17/10/2016 Tải về
Thông báo Kết luận số 322/TB-VPCP của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chưong trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Mã số: 322/TB-VPCP Thông báo Ban hành: 12/10/2016 Tải về
Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
Mã số: 1920/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 05/10/2016 Tải về
Quyết định số 1932/QĐ-UBND vv thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1932/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 10/08/2016 Tải về
Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
Mã số: 1730/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 05/09/2016 Tải về
Kế hoạch số 617/KH-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"
Mã số: 617/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 26/02/2016 Tải về
Quyết định số 1901/QĐ-UBND phê duyệt tổng thể bố trí dân cư
Mã số: 1901/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 05/08/2016 Tải về
Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1600/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 16/08/2016 Tải về
Công văn số 6977/BNN-VPĐP hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017
Mã số: 6977/BNN-VPĐP Công văn Ban hành: 18/08/2016 Tải về
Kế hoạch số 1623/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1623/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 04/05/2016 Tải về
Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 van hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Mã số: 558/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 05/04/2016 Tải về
Mẫu đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 01/12/2015 Tải về
Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh
Mã số: 3204/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 22/12/2015 Tải về
Công văn số 3897/BVHTTDL-VHCS vv thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Mã số: 3897/BVHTTDL-VHCS Công văn Ban hành: 30/10/2014 Tải về
Quyết định số 2398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lâm thao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 2398/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 28/12/2015 Tải về

Mới nhất

Xem nhiều nhất