Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Trích yếu: Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2076/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Người ký: Nguyễn Thanh Hải
Ban hành: 17/08/2017
Thuộc loại: Quyết định
Lĩnh vực: Nông thôn mới
File đính kèm: QD 2076-UBND ban hanh bo tieu chi khu dan cu NTM.pdf Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

  Trích yếu
Đề cương báo cáo xây dựng kỷ yếu nông thôn mới năm 2017
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 17/08/2017 Tải về
Bộ tài liệu các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 18/07/2017 Tải về
Bộ biểu mẫu điều tra khảo sát xây dựng chương trình OCOP
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 26/06/2017 Tải về
Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP Phê duyệt Đề cương Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát
Mã số: 2277/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 05/06/2017 Tải về
Quyết định 953/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 953/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 03/05/2017 Tải về
Công văn số 215/SNN-PTNT ngày 28/02/2017 về việc thực hiện Quyết định 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 215/SNN-PTNT Công văn Ban hành: 28/02/2017 Tải về
Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020
Mã số: 5480/QĐ-BNN-KTHT Quyết định Ban hành: 29/12/2016 Tải về
Các văn bản của Trung ương về đào tạo nghề
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 20/02/2017 Tải về
Các văn bản tỉnh Phú Thọ về đào tạo nghề
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 20/02/2017 Tải về
Kế hoạch số 4177/KH-UBND ngày 21/9/2016 về Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 4177/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 21/09/2016 Tải về
Văn bản số 6083/UBND-KTN vv triên khai thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 6083/UBND-KTN Công văn Ban hành: 30/12/2016 Tải về
Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phongf điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1321/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 06/06/2016 Tải về
Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Mã số: 2540/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 30/12/2016 Tải về
Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 09/01/2017 Tải về
Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND quy định các mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020
Mã số: 34/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/11/2016 Tải về
Quyết định số 449-QĐ/TƯ phân công một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tham gia chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Mã số: 449-QĐ/TƯ Quyết định Ban hành: 15/07/2016 Tải về
Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1980/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 17/10/2016 Tải về
Thông báo Kết luận số 322/TB-VPCP của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chưong trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Mã số: 322/TB-VPCP Thông báo Ban hành: 12/10/2016 Tải về
Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
Mã số: 1920/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 05/10/2016 Tải về
Quyết định số 1932/QĐ-UBND vv thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1932/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 10/08/2016 Tải về

Mới nhất

Xem nhiều nhất