Thứ Bảy, 29/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Trích yếu: Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Mã số: 691/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Vương Dình Huệ
Ban hành: 05/06/2018
Thuộc loại: Quyết định
Lĩnh vực: Nông thôn mới
File đính kèm: 691QD-TTg 05-6-2018 ban hanh tieu chi xa NTM kieu mau 2018-2020.docx Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

  Trích yếu
Thể lệ cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 01/06/2017 Tải về
Kế hoạch số 1621/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Mã số: 1621/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 23/04/2018 Tải về
Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc ở Hợp tác xã nông nghiệp
Mã số: 1231/QĐ-BNN-KTHT Quyết định Ban hành: 09/04/2018 Tải về
Quyết định số 1090/QĐ-BNN-VPĐP vv công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mã số: 1090/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 26/03/2018 Tải về
Kế hoạch số 5025/KH-UBND phát triển làng nghề nong thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 5025/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 03/11/2016 Tải về
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 21/11/2017 Tải về
Quyết định số 1760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Mã số: 1760/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 23/11/2017 Tải về
KẾ HOẠCH 1900/KH-UBND thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1900/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/05/2017 Tải về
Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2076/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 17/08/2017 Tải về
Đề cương báo cáo xây dựng kỷ yếu nông thôn mới năm 2017
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 17/08/2017 Tải về
Bộ tài liệu các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 18/07/2017 Tải về
Bộ biểu mẫu điều tra khảo sát xây dựng chương trình OCOP
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 26/06/2017 Tải về
Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP Phê duyệt Đề cương Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát
Mã số: 2277/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 05/06/2017 Tải về
Quyết định 953/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 953/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 03/05/2017 Tải về
Công văn số 215/SNN-PTNT ngày 28/02/2017 về việc thực hiện Quyết định 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 215/SNN-PTNT Công văn Ban hành: 28/02/2017 Tải về
Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020
Mã số: 5480/QĐ-BNN-KTHT Quyết định Ban hành: 29/12/2016 Tải về
Các văn bản của Trung ương về đào tạo nghề
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 20/02/2017 Tải về
Các văn bản tỉnh Phú Thọ về đào tạo nghề
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 20/02/2017 Tải về
Kế hoạch số 4177/KH-UBND ngày 21/9/2016 về Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 4177/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 21/09/2016 Tải về
Văn bản số 6083/UBND-KTN vv triên khai thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 6083/UBND-KTN Công văn Ban hành: 30/12/2016 Tải về