Chủ Nhật, 29/3/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Trích yếu: Quyết định 2663/QĐ-UBND Về Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2663/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Người ký: Chủ tịch Bùi Văn Quang
Ban hành: 24/10/2019
Thuộc loại: Quyết định
Lĩnh vực: Nông thôn mới
File đính kèm: QĐ 2663- Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.pdf Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

  Trích yếu
Quyết định 2662/QĐ-UBND Về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2662/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/10/2019 Tải về
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 11/09/2019 Tải về
Văn bản số 4120/UBND-KTN ngày 06/9/2019 về việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí, đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh
Mã số: 4120/UBND-KTN Công văn Ban hành: 06/09/2019 Tải về
Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Mã số: 1048/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 21/08/2019 Tải về
Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 3262/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 18/07/2019 Tải về
Văn bản số 2332/UBND-KTN V/v tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
Mã số: 2332/UBND-KTN Công văn Ban hành: 29/05/2019 Tải về
Văn bản số 4344/UBND-KTN ngày 26/9/2018 vv tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả công tác đào tạo nghề nong nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
Mã số: 4344/UBND-KTN Công văn Ban hành: 26/09/2018 Tải về
Biểu trưng nông thôn mới
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 24/09/2018 Tải về
Nghị định sô 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn
Mã số: 52/2018/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 12/04/2018 Tải về
Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Mã số: 691/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Thể lệ cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 01/06/2017 Tải về
Kế hoạch số 1621/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Mã số: 1621/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 23/04/2018 Tải về
Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc ở Hợp tác xã nông nghiệp
Mã số: 1231/QĐ-BNN-KTHT Quyết định Ban hành: 09/04/2018 Tải về
Quyết định số 1090/QĐ-BNN-VPĐP vv công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mã số: 1090/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 26/03/2018 Tải về
Kế hoạch số 5025/KH-UBND phát triển làng nghề nong thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 5025/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 03/11/2016 Tải về
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 21/11/2017 Tải về
Quyết định số 1760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Mã số: 1760/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 23/11/2017 Tải về
KẾ HOẠCH 1900/KH-UBND thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1900/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/05/2017 Tải về
Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2076/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 17/08/2017 Tải về
Đề cương báo cáo xây dựng kỷ yếu nông thôn mới năm 2017
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 17/08/2017 Tải về