Thứ Sáu, 6/12/2019
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Trích yếu: Vv triển khai Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 684/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Người ký: Trần Thanh Nam
Ban hành: 27/02/2014
Thuộc loại: Công văn
Lĩnh vực: Bố trí dân cư
File đính kèm: VB BNN triển khai ct bố trí dân cư.doc Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

  Trích yếu
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng
Mã số: TTLT06/2013/TTLT-UBDT-BTC Thông tư liên tịch Ban hành: 27/12/2013 Tải về
Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 14 /2010 /TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 19/03/2010 Tải về
Quyết định về việc phê Quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, vùng quản lý nghiêm ngặt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoan 2006-2010 và định hướng đến 2015
Mã số: 3110/2007/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 22/11/2007 Tải về
Quyết định về việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
Mã số: 31/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 26/09/2013 Tải về
Quyết định về việc tiếp tục thực hiện chính sách di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015
Mã số: 33/2013/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 04/06/2013 Tải về
Kết luận của Thường trực tỉnh uỷ về Quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, vùng quản lý bảo vệ nghiêm ngặt trên địa bàn tỉnh phú thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015
Mã số: 200-KL/TU Kết luận Ban hành: 09/10/2007 Tải về
Hướng dẫn thực hiện bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 337/HD-SNN Hướng dẫn Ban hành: 23/04/2013 Tải về
Vv hướng dẫn bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 1610/BNN-KTHT Công văn Ban hành: 15/05/2013 Tải về
Quyết định số 372/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM
Mã số: 372/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 14/03/2014 Tải về
Quyết định số 131/QĐ-BKHĐT về việc giao vốn TPCP năm 2014 thực hiện CT MTQG XD NTM
Mã số: 131/QĐ-BKHĐT Quyết định Ban hành: 25/01/2014 Tải về
Hướng dẫn về thi đua khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới
Mã số: 471/HD-BTĐKT Hướng dẫn Ban hành: 03/04/2014 Tải về
Quyết định số 50 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Mã số: 50/2014/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 04/09/2014 Tải về
NGHỊ QUYẾT số 196/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 196/2009/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành: 16/12/2009 Tải về
NGHỊ QUYẾT số 28/NQ-TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
Mã số: 28/NQ-TU Nghị quyết Ban hành: 20/11/2009 Tải về
Kế hoạch số 759/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 759/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 17/03/2010 Tải về
Hướng dẫn số 198/HD-SNN thực hiện DA hỗ trợ PTSX; đổi mới hình thức tổ chức SX thuộc Chương trình NTM
Mã số: 198/HD-SNN Hướng dẫn Ban hành: 07/03/2014 Tải về
Kế hoạch số 2686/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015
Mã số: 2686/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 17/07/2013 Tải về
Chỉ thị số 18/CT-TTg - 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Mã số: 18/CT-TTg - 2014 Chỉ thị Ban hành: 15/07/2014 Tải về
Biểu mẫu kèm theo Văn bản số 48/VPĐP-NTM ngày 20/8/2014
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 20/08/2014 Tải về
Văn bản số 48/VPĐP-NTM ngày 20/8/2014 - Yêu cầu đánh giá thực trạng NTM (kèm theo hướng dẫn).doc
Mã số: 48/VPĐP-NTM Tài liệu mẫu Ban hành: 20/08/2014 Tải về

Mới nhất

Xem nhiều nhất