Chủ Nhật, 5/4/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 78 kết quả

  Trích yếu
Văn bản 387/SNN-VPĐP ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới.
Mã số: 387/SNN-VPĐP Công văn Ban hành: 24/03/2020 Tải về
Văn bản số 234/SNN-VPĐP của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
Mã số: 234/SNN-VPĐP Công văn Ban hành: 25/02/2020 Tải về
Quyết định 2662/QĐ-UBND Về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2662/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/10/2019 Tải về
Quyết định 2663/QĐ-UBND Về Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2663/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/10/2019 Tải về
Văn bản số 4120/UBND-KTN ngày 06/9/2019 về việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí, đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh
Mã số: 4120/UBND-KTN Công văn Ban hành: 06/09/2019 Tải về
Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Mã số: 1048/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 21/08/2019 Tải về
Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 3262/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 18/07/2019 Tải về
Văn bản số 2332/UBND-KTN V/v tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
Mã số: 2332/UBND-KTN Công văn Ban hành: 29/05/2019 Tải về
Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Mã số: 691/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 05/06/2018 Tải về
Quyết định số 1760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Mã số: 1760/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 23/11/2017 Tải về
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 21/11/2017 Tải về
Đề cương báo cáo xây dựng kỷ yếu nông thôn mới năm 2017
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 17/08/2017 Tải về
Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2076/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 17/08/2017 Tải về
Bộ tài liệu các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 18/07/2017 Tải về
Thể lệ cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 01/06/2017 Tải về
Quyết định 953/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 953/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 03/05/2017 Tải về
Công văn số 215/SNN-PTNT ngày 28/02/2017 về việc thực hiện Quyết định 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 215/SNN-PTNT Công văn Ban hành: 28/02/2017 Tải về
Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 09/01/2017 Tải về
Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Mã số: 2540/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 30/12/2016 Tải về
Văn bản số 6083/UBND-KTN vv triên khai thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 6083/UBND-KTN Công văn Ban hành: 30/12/2016 Tải về
Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND quy định các mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020
Mã số: 34/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/11/2016 Tải về
Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1980/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 17/10/2016 Tải về
Thông báo Kết luận số 322/TB-VPCP của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chưong trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Mã số: 322/TB-VPCP Thông báo Ban hành: 12/10/2016 Tải về
Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
Mã số: 1920/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 05/10/2016 Tải về
Công văn số 6977/BNN-VPĐP hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017
Mã số: 6977/BNN-VPĐP Công văn Ban hành: 18/08/2016 Tải về
Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1600/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 16/08/2016 Tải về
Quyết định số 1932/QĐ-UBND vv thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1932/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 10/08/2016 Tải về
Quyết định số 449-QĐ/TƯ phân công một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tham gia chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Mã số: 449-QĐ/TƯ Quyết định Ban hành: 15/07/2016 Tải về
Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phongf điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1321/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 06/06/2016 Tải về
Kế hoạch số 1623/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1623/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 04/05/2016 Tải về
123

Văn bản mới

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào ?

Kết quả bầu chọn