Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 76 kết quả

  Trích yếu
Thông tư Liên tịch số 01/VBHN-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Mã số: 01/VBHN-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 14/01/2014 Tải về
Văn bản số 03/HĐTĐ-SNN về việc một số quy định của Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM
Mã số: 03/HĐTĐ-SNN Công văn Ban hành: 12/12/2013 Tải về
Văn bản Hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 498/QĐ-TTg
Mã số: 3751/UBND-KT5 Hướng dẫn Ban hành: 17/09/2013 Tải về
Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Mã số: 03/2013/TT-BKHĐT Thông tư Ban hành: 07/08/2013 Tải về
Thông báo số 267/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Mã số: 267/TB-VPCP Thông báo Ban hành: 24/07/2013 Tải về
Kế hoạch số 2686/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015
Mã số: 2686/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 17/07/2013 Tải về
Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: Quyết định 1185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 16/05/2013 Tải về
Quyết định số 498/QĐ-TTg về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Mã số: 498/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 21/03/2013 Tải về
Quyết định số 695/QĐ-TTg về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Mã số: 695/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 08/06/2012 Tải về
Thông tư số 28/2012/TT-BTC về việc quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn
Mã số: 28/2012/TT-BTC Thông tư Ban hành: 24/02/2012 Tải về
Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012-2015
Mã số: 23/2011/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 20/12/2011 Tải về
Quyết định 3030/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, thay thế Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
Mã số: 3030/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 28/09/2010 Tải về
Quyết định số 800/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Mã số: 800/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 04/06/2010 Tải về
Kế hoạch số 759/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 759/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 17/03/2010 Tải về
NGHỊ QUYẾT số 196/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 196/2009/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành: 16/12/2009 Tải về
NGHỊ QUYẾT số 28/NQ-TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
Mã số: 28/NQ-TU Nghị quyết Ban hành: 20/11/2009 Tải về
123

Văn bản mới

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào ?

Kết quả bầu chọn