Chủ Nhật, 5/4/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 40 kết quả

  Trích yếu
Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc ở Hợp tác xã nông nghiệp
Mã số: 1231/QĐ-BNN-KTHT Quyết định Ban hành: 09/04/2018 Tải về
KẾ HOẠCH 1900/KH-UBND thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1900/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/05/2017 Tải về
Kế hoạch số 4177/KH-UBND ngày 21/9/2016 về Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 4177/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 21/09/2016 Tải về
Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ.
Mã số: 543/SNN-PTNT Công văn Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Báo cáo số 197/BC-SNN-PTNT về tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Mã số: 197/BC-SNN-PTNT Báo cáo Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Phụ biểu kèm theo báo cáo số 197/BC-SNN-PTNT về tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Mã số: 197/BC-SNN-PTNT (phụ biểu) Báo cáo Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Danh sách trang trại điển hình hoạt động hiệu quả kèm theo báo cáo số 197/BC-SNN-PTNT về tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Mã số: 197/BC-SNN-PTNT (Danh sách) Báo cáo Ban hành: 12/05/2015 Tải về
Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 165/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/01/2015 Tải về
Quyết định số 2261/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
Mã số: 2261/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 15/12/2014 Tải về
Thông báo số 8705/TB-BNN-VP về Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
Mã số: 8705/TB-BNN-VP Thông báo Ban hành: 28/10/2014 Tải về
Thông báo số 8705/TB-BNN-VB của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
Mã số: 8705/TB-BNN-VB Thông báo Ban hành: 28/10/2014 Tải về
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
Mã số: 03/2014/TT-BKHĐT Thông tư Ban hành: 26/05/2014 Tải về
Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác , liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
Mã số: 15/2014/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 29/04/2014 Tải về
Báo cáo số 81/BC-SNN-PTNT về tình hình phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2013, nhiệm vụ năm 2014
Mã số: 81/BC-SNN-PTNT Báo cáo Ban hành: 20/03/2014 Tải về
Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết 142/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Mã số: 09/2013/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành: 13/12/2013 Tải về
Hướng dẫn liên ngành số 1893/HD-LN:TC-NN&PTNT về một số nội dung thuộc chính sách cấp bù thủy lợi phí
Mã số: 1893/HD-LN:TC-NN&PTNT Hướng dẫn Ban hành: 09/12/2013 Tải về
Văn bản số 5203/UBND-KT5 ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng dich vụ thủy lợi với các hợp tác xã làm dịch vụ thủy lợi
Mã số: 5203/UBND-KT5 Công văn Ban hành: 06/12/2013 Tải về
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
Mã số: 193/2013/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 21/11/2013 Tải về
Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
Mã số: 62/2013/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 25/10/2013 Tải về
Kế hoạch số 2091/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
Mã số: 2091/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 11/06/2013 Tải về
Kế hoạch số 331/KH-SNN-PTNT về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
Mã số: 331/KH-SNN-PTNT Kế hoạch Ban hành: 22/04/2013 Tải về
Thông tư số 41/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Mã số: 41/2013/TT-BTC Thông tư Ban hành: 11/04/2013 Tải về
Luật Hợp tác xã 2012 (23/2012/QH13)
Mã số: 23/2012/QH13 Luật Ban hành: 20/11/2012 Tải về
Nghị định số 67/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Mã số: 67/2012/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 10/09/2012 Tải về
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP quy định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động
Mã số: 70/2011/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 22/08/2011 Tải về
Quyết định số 1268/QĐ-TTg về ngày hợp tác xã
Mã số: 1268/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 27/07/2011 Tải về
Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mã số: 27/2011/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 13/04/2011 Tải về
Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối
Mã số: 24/2010/TT-BTC Thông tư Ban hành: 23/02/2010 Tải về
Quyết định số 2381/2009/QĐ-UBND thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Phú Thọ
Mã số: 2381/2009/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 20/08/2009 Tải về
Nghị định số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi
Mã số: 115/2008/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 14/11/2008 Tải về
12

Văn bản mới

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào ?

Kết quả bầu chọn