Chủ Nhật, 5/4/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 32 kết quả

  Trích yếu
Nghị định sô 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn
Mã số: 52/2018/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 12/04/2018 Tải về
Kế hoạch số 5025/KH-UBND phát triển làng nghề nong thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 5025/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 03/11/2016 Tải về
Nghị định 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
Mã số: 123/2014/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 25/12/2014 Tải về
Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT về việc Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
Mã số: 43/2014/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 18/11/2014 Tải về
Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định xét cấp bằng công nhận làng nghề khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1138/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 08/05/2013 Tải về
Quyết định số 577/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Mã số: 577/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 11/04/2013 Tải về
Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét cấp bằng công nhận làng nghề khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 2706/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 11/10/2012 Tải về
Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công
Mã số: 45/2012/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 21/05/2012 Tải về
Quyết định số 2636/QĐ-BNN-CB phê duyệt Chương trình bảo tồn và Phát triển làng nghề
Mã số: 2636/QĐ-BNN-CB Quyết định Ban hành: 31/10/2011 Tải về
Thông tư số 26/2011/TT-BCT sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú
Mã số: 26/2011/TT-BCT Thông tư Ban hành: 11/07/2011 Tải về
Chương trình số 3814/CTr-UBND về Bảo tồn và phát triển làng nghề, làng có nghề tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020
Mã số: 3814/CTr-UBND Chương trình Ban hành: 02/11/2010 Tải về
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Mã số: 41/2010/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 12/04/2010 Tải về
Quyết định số 761/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét công nhận làng có nghề khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 761/2010/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 25/03/2010 Tải về
Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định, xét cấp giấy công nhận làng nghề khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1458/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 08/06/2009 Tải về
Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015
Mã số: 13/2009/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 21/01/2009 Tải về
Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét cấp giấy công nhận làng nghề khu vực nông thôn
Mã số: 1473/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 28/05/2008 Tải về
Hướng dẫn số 88/HD-SNN về Trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 88/HD-SNN Hướng dẫn Ban hành: 30/01/2008 Tải về
Kế hoạch số 137/KH-UBND về Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2010, định hướng đến năm 2020
Mã số: 137/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/01/2008 Tải về
Văn bản số 2786/UBND-NL về việc thẩm định trình UBND tỉnh Quyết định cấp giấy, thu hồi giấy công nhận làng nghề truyền thống, làng nghề truyền thống khu vực nông thôn
Mã số: 2786/UBND-NL Công văn Ban hành: 29/11/2007 Tải về
Quyết định số 2121/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020
Mã số: 2121/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/08/2007 Tải về
Nghị quyết số 1111/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020
Mã số: 1111/2007/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành: 06/07/2007 Tải về
Kết luận số 156-KL/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về "Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020"
Mã số: 156-KL/TU Kết luận Ban hành: 20/06/2007 Tải về
Chỉ thị số 28/2007/CT-BNN về đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch Phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề
Mã số: 28/2007/CT-BNN Chỉ thị Ban hành: 18/04/2007 Tải về
Thông tư số 01/2007/TT-BCN Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú
Mã số: 01/2007/TT-BCN Thông tư Ban hành: 11/01/2007 Tải về
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định sô 66/2006/QĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ
Mã số: 113/2006/TT-BTC Thông tư Ban hành: 28/12/2006 Tải về
Thông tư số 116/2006/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
Mã số: 116/2006/TT-BNN Thông tư Ban hành: 18/12/2006 Tải về
Nghị định số 66/2006/QĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
Mã số: 66/2006/QĐ-CP Nghị định Ban hành: 07/07/2006 Tải về
Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công tình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch
Mã số: 74/2005/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 06/04/2005 Tải về
Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
Mã số: 134/2004/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 20/07/2004 Tải về
Quyết định số 3529/2003/QĐ-UB về bổ sung một số chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 3529/2003/QĐ-UB Quyết định Ban hành: 21/10/2003 Tải về
12

Văn bản mới

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào ?

Kết quả bầu chọn