Chủ Nhật, 5/4/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 41 kết quả

  Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 11/09/2019 Tải về
Văn bản số 4344/UBND-KTN ngày 26/9/2018 vv tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả công tác đào tạo nghề nong nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
Mã số: 4344/UBND-KTN Công văn Ban hành: 26/09/2018 Tải về
Kế hoạch số 1621/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Mã số: 1621/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 23/04/2018 Tải về
Các văn bản tỉnh Phú Thọ về đào tạo nghề
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 20/02/2017 Tải về
Các văn bản của Trung ương về đào tạo nghề
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 20/02/2017 Tải về
Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020
Mã số: 5480/QĐ-BNN-KTHT Quyết định Ban hành: 29/12/2016 Tải về
Công văn số 1105/BNN-TCCB về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Mã số: 1105/BNN-TCCB Công văn Ban hành: 03/11/2014 Tải về
Hướng dẫn số 420/SNN-PTNT về triển khai thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo đề án 1956 năm 2014
Mã số: 420/SNN-PTNT Hướng dẫn Ban hành: 23/04/2014 Tải về
Hướng dẫn liên ngành số 335/HDLN-SLĐTBXH-SNN&PTNT về trình tự thủ tục mở lớp, thanh quyết toán kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 335/HDLN-SLĐTBXH-SNN&PTNT Hướng dẫn Ban hành: 15/04/2014 Tải về
Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo nghề cho nông thôn theo quyết định 1956 Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 315/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 12/02/2014 Tải về
Kế hoạch số 3692/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2014 – 2015 của tỉnh Phú Thọ
Mã số: 3692/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 26/09/2013 Tải về
Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi đào tạo đối với 10 nghề đào tạo nông thôn theo quyết định 1956 ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 2398/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 25/09/2013 Tải về
Công văn số 3707/UBND-VX3 về việc giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Mã số: 3707/UBND-VX3 Công văn Ban hành: 16/09/2013 Tải về
THÔNG TƯ số 17/2013/TT-BLĐTBXH về BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ; KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI; XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP; SẢN XUẤT GỐM, SỨ XÂY DỰNG; CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT; BẢO VỆ THỰC VẬT; TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP; THÚ Y; KỸ THUẬT DƯỢC; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU
Mã số: 17/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành: 09/09/2013 Tải về
Công văn số 2368/BNN-TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo nghề Nông nghiệp cho LĐNT năm 2014
Mã số: 2368/BNN-TCCB Công văn Ban hành: 16/07/2013 Tải về
Kế hoạch số 1792/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013
Mã số: 1792/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 23/05/2013 Tải về
Hướng dẫn số 400/SLĐTBXH-DN về trình tự thủ tục hồ sơ mở lớp, thanh quyết toán kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Mã số: 400/SLĐTBXH-DN Hướng dẫn Ban hành: 20/05/2013 Tải về
QUYẾT ĐỊNH số 590/QĐ-BNN-TCCB PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
Mã số: 590/QĐ-BNN-TCCB Quyết định Ban hành: 26/04/2013 Tải về
Quyết định số 3649/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi đào tạo đối với 15 nghề đào tạo nông thôn theo quyết định 1956 ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 3649/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 28/12/2012 Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT HƯỚNG DẪN TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”
Mã số: 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT Thông tư liên tịch Ban hành: 12/12/2012 Tải về
Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
Mã số: 19-CT/TW Chỉ thị Ban hành: 05/11/2012 Tải về
Công văn số 2660/BNN-TCCB về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Mã số: 2660/BNN-TCCB Công văn Ban hành: 21/08/2012 Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 30/7/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTg NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
Mã số: 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch Ban hành: 09/08/2012 Tải về
Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các đơn vị tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 1171/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 07/05/2012 Tải về
QUYẾT ĐỊNH số 539/QĐ-BNN-TCCB PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
Mã số: 539/QĐ-BNN-TCCB Quyết định Ban hành: 11/04/2012 Tải về
Công văn số 964/LĐTBXH-KHTC về thực hiện Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn
Mã số: 964/LĐTBXH-KHTC Công văn Ban hành: 04/04/2012 Tải về
QUYẾT ĐỊNH số 1582/QĐ-LĐTBXH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Mã số: 1582/QĐ-LĐTBXH Quyết định Ban hành: 02/12/2011 Tải về
THÔNG TƯ số 29/2011/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Mã số: 29/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành: 24/10/2011 Tải về
QUYẾT ĐỊNH số 1549/QĐ-BNN-TCCB PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
Mã số: 1549/QĐ-BNN-TCCB Quyết định Ban hành: 18/10/2011 Tải về
QUYẾT ĐỊNH số 2535/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020”
Mã số: 2535/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 05/08/2011 Tải về
12

Văn bản mới

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào ?

Kết quả bầu chọn