Chủ Nhật, 5/4/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 11 kết quả

  Trích yếu
Bộ biểu mẫu điều tra khảo sát xây dựng chương trình OCOP
Mã số: Tài liệu mẫu Ban hành: 26/06/2017 Tải về
Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP Phê duyệt Đề cương Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát
Mã số: 2277/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành: 05/06/2017 Tải về
Hướng dẫn triển khai thực hiện dự án hỗ trợ PTSX tại các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2015
Mã số: 217/HD-SNN Hướng dẫn Ban hành: 09/03/2015 Tải về
Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ PTSX theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn
Mã số: 218/HD-SNN Hướng dẫn Ban hành: 09/03/2015 Tải về
Hướng dẫn số 219/HD-SNN về triển khai thực hiện dự án hỗ trợ PTSX và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ năm 2015
Mã số: 219/HD-SNN Hướng dẫn Ban hành: 09/03/2015 Tải về
Phụ biểu kèm hướng dẫn số 219/HD-SNN
Mã số: 219/HD-SNN Hướng dẫn Ban hành: 09/03/2015 Tải về
Biểu tổng hợp mô hình hiệu quả kèm theo Hướng dấn số 219/HD-SNN
Mã số: 219/HD-SNN Hướng dẫn Ban hành: 09/03/2015 Tải về
Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Mã số: 54 /2014/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 30/12/2014 Tải về
Thông tư 46/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ PTSX quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư CSHT, hỗ trợ PTSX cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản ĐBKK
Mã số: 46/2014/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 05/12/2014 Tải về
Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số nội dung và mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2014-2015
Mã số: 1901/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/11/2014 Tải về
Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 1850/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 12/08/2014 Tải về
1

Văn bản mới

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào ?

Kết quả bầu chọn