Chủ Nhật, 5/4/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 59 kết quả

  Trích yếu
Quyết định 2662/QĐ-UBND Về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2662/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/10/2019 Tải về
Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 3262/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 18/07/2019 Tải về
Văn bản số 2332/UBND-KTN V/v tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
Mã số: 2332/UBND-KTN Công văn Ban hành: 29/05/2019 Tải về
Văn bản số 4344/UBND-KTN ngày 26/9/2018 vv tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả công tác đào tạo nghề nong nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
Mã số: 4344/UBND-KTN Công văn Ban hành: 26/09/2018 Tải về
Kế hoạch số 1621/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Mã số: 1621/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 23/04/2018 Tải về
Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 2076/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 17/08/2017 Tải về
KẾ HOẠCH 1900/KH-UBND thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1900/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/05/2017 Tải về
Quyết định 953/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 953/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 03/05/2017 Tải về
Văn bản số 6083/UBND-KTN vv triên khai thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 6083/UBND-KTN Công văn Ban hành: 30/12/2016 Tải về
Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND quy định các mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020
Mã số: 34/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 24/11/2016 Tải về
Kế hoạch số 5025/KH-UBND phát triển làng nghề nong thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 5025/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 03/11/2016 Tải về
Kế hoạch số 4177/KH-UBND ngày 21/9/2016 về Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 4177/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 21/09/2016 Tải về
Quyết định số 1932/QĐ-UBND vv thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1932/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 10/08/2016 Tải về
Quyết định số 1901/QĐ-UBND phê duyệt tổng thể bố trí dân cư
Mã số: 1901/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 05/08/2016 Tải về
Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phongf điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ
Mã số: 1321/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 06/06/2016 Tải về
Kế hoạch số 1623/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Mã số: 1623/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 04/05/2016 Tải về
Kế hoạch số 617/KH-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"
Mã số: 617/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 26/02/2016 Tải về
Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh
Mã số: 3204/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 22/12/2015 Tải về
Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc công nhận xã Gia Điền huyện Hạ Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 3004/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 04/12/2015 Tải về
Quyết định số 3003/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hiền Lương huyện Hạ Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Mã số: 3004/QĐ-UBND3 Quyết định Ban hành: 04/12/2015 Tải về
Quyết định 540/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: 540/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 18/03/2015 Tải về
Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Mã số: 165/KH-UBND Kế hoạch Ban hành: 15/01/2015 Tải về
Quyết định số 3513/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2014
Mã số: 3513/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 31/12/2014 Tải về
Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số nội dung và mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2014-2015
Mã số: 1901/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 27/11/2014 Tải về
Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 1850/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 12/08/2014 Tải về
Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Mã số: 1846/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 11/08/2014 Tải về
Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo nghề cho nông thôn theo quyết định 1956 Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 315/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 12/02/2014 Tải về
Văn bản số 5203/UBND-KT5 ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng dich vụ thủy lợi với các hợp tác xã làm dịch vụ thủy lợi
Mã số: 5203/UBND-KT5 Công văn Ban hành: 06/12/2013 Tải về
Văn bản số 4140/UBND-KT5 về việc đánh giá công nhận tiêu chí đạt chuẩn và xã đạt chuẩn nông thôn mới
Mã số: 4140/UBND-KT5 Công văn Ban hành: 09/10/2013 Tải về
Quyết định về việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
Mã số: 31/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành: 26/09/2013 Tải về
12

Văn bản mới

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào ?

Kết quả bầu chọn