Thứ Sáu, 22/6/2018
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Huyện Lâm Thao công nhận tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới các xã năm 2014
22/12/2014 8:51' Gửi bài này In bài này


STT

Tên xã

Nội dung quyết định công nhận tiêu chí

1

xã Sơn Dương

Xem chi tiết

2

Xã Sơn Vi

Xem chi tiết

3

xã Hợp Hải

Xem chi tiết

4

xã Cao Xá

Xem chi tiết

5

Xã Kinh Kệ

Xem chi tiết

6

Xã Tiên Kiên

Xem chi tiết

7

Xã Bản Nguyên

Xem chi tiết

8

Xã Vĩnh Lại

Xem chi tiết

9

Xã Xuân Lũng

Xem chi tiết

10

xã Xuân Huy

Xem chi tiết

11

xã Tứ Xã

Xem chi tiết

12

xã Thạch Sơn

Xem chi tiết