Thứ Hai, 27/5/2019
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Văn phòng điều phối
3/11/2014 16:33' Gửi bài này In bài này

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH PHÚ THỌ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

I

THÀNH VIÊN KIÊM NHIỆM, CÁC SỞ NGÀNH

1

Ông Khổng Danh Đạt

Phó chánh Văn phòng

UBND tỉnh

0912 851 772

2

Ông Đỗ Hùng Sơn

PTP Kinh tế ngành

Sở KH&ĐT

0906 290 666

3

Ông Nguyễn Vũ Long

PTP Ngân sách

Sở Tài chính

0912 222 748

4

Ông Nguyễn Bình

TP Làm việc ATLĐ

Sở LĐTB&XH

0914 349 755

5

Ông Nguyễn Hưng Thịnh

TP Nghiệp vụ y tế

Sở Y tế

0913 350 198

6

Ông Trần Minh Tuấn

TP. KH-TC

Sở GD&ĐT

0912 018 405

7

Ông Quách Văn Chiến

PTP. Quản lý đất đai

Sở TN&MT

0982 153 397

8

Ông Đào Hoàng Chinh

TP.Kiến trúc QH

Sở Xây dựng

0988 830 111

9

Ông Đỗ Trọng Giáp

PTP GT&ATGT

Sở GTVT

0913 002 796

10

Ông Nguyễn Quốc Hưng

TP. Quản lý CN

Sở Công thương

0912 116 869

11

Ông Trần Văn Quang

TP. Xây dựng nếp sống VH&GĐ

Sở VHTT&DL

0912 315 946

12

Ông Vi Văn Đức

PTP. Quản lý viễn thông

Sở Thông tin &TT

0948 202 222

13

Ông Hà Tiến Thưởng

Trưởng phòng PV28

Công an tỉnh

0983 282 469

14

Ông Đỗ Anh Chiến

TP. Thống kê dân số- Văn xã

Cục thống kê

0912 855 680

15

Ông Nguyễn Văn Minh

TP. Hỗ trợ PT HTX

Liên minh HTX

0912 440 272

II

THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH

1

Ông Văn Thanh Quân

Cán bộ

Chi cục PTNT

0938 032 999

2

Ông Đỗ Văn Thọ

Cán bộ

Chi cục PTNT

0973 110 318

3

Ông Đặng Đức Mạnh

Cán bộ

Văn phòng điều phối

0948 149 666

4

Ông Nguyễn Việt Cường

Cán bộ

Văn phòng điều phối

0945 416 131

5

Ông Lê Anh Tuấn

Cán bộ

Văn phòng điều phối

0985 999 148

6

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Cán bộ

Chi cục PTNT

0983 045 288

7

Bà Đàm Thị Tới

Cán bộ

Văn phòng điều phối

0986 600 608

 8 Ông Lương Anh Chiến  Cán bộ  Văn phòng điều phối   0972 141518
 9 Ông Trần Sơn Tùng  Cán bộ Văn phòng điều phối   0979 912589
 10  Ông Trần Đình Thanh Cán bộ  Văn phòng điều phối   

 

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website