Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
BCĐ cấp huyện
5/11/2014 16:28' Gửi bài này In bài này

        DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CẤP HUYỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Cơ quan

Di động

I

Thành phố Việt Trì

 

 

 

1

Ông Lê Hồng Vân

Chủ tịch UBND - TB

0210 3846 522

 

2

Ông Phan Thanh Dương

TP. Kinh tế - PTB

0210 3846 695

0903 467 766

3

Ông Lương Chiến Thắng

PTP. Kinh tế

 

0913 023 190

4

Ông Lại Hữu Dương

CB. phụ trách NTM

 

0965 205 268

II

Thị xã Phú Thọ

 

 

 

1

Ông Lê Kim Khánh

Chủ tịch UBND - TB

0210 3820 100

 

2

Ông Lê Minh Tân

TP. Kinh tế

0210 3820 040

0917 483 045

3

Ông Lê Mạnh Hùng

PTP. Kinh tế

 

0912 812 323

4

Ông Trần Trung Kiên

CB. phụ trách NTM

 

0987 832 740

III

Huyện Lâm Thao

 

 

 

1

Ông Hồ Đại Dũng

Chủ tịch UBND - TB

0210 3825 752

0913 283 067

2

Ông Nguyễn Mạnh Toàn

TP. NN&PTNT

0210 3825 771

0938 883 386

3

Ông Nguyễn Ngọc Côn

PTP. NN&PTNT

 

0912 588 135

4

Ông Chử Đức Oanh

CB. phụ trách NTM

 

0904 490 883

IV

Huyện Tam Nông

 

 

 

1

Ông Bùi Đình Thi

Chủ tịch UBND - TB

0210 3216 369

0912 423 580

2

Ông Kiều Quốc Phong

TP. NN&PTNT

0210 3573 573

0982 238 612

3

Ông Phan Kim Trọng

PTP. NN&PTNT

0210 3879 123

0915 956 068

4

Ông Triệu Quang Khang

CV. phụ trách NTM

 

0987 434 259

V

Huyện Phù Ninh

 

 

 

1

Ông Nguyễn Ngọc Hơn

Chủ tịch UBND - TB

0210 3829 278

 

2

Ông Phạm Văn Thức

TP. NN&PTNT

0210 3829 561

0985 310 944

3

Ông Hán Văn Thắng

PTP. NN&PTNT

 

0978 519 108

4

Ông Nguyễn Nhật Hưng

CV. phụ trách NTM

 

0948 610 555

VI

Huyện Thanh Thủy

 

 

 

1

Ông Nguyễn Mạnh Sơn

Chủ tịch UBND - TB

0210 3877 103

 

2

Ông Thiều Quang Hồng

TP. NN&PTNT

0210 3512 668

0978 932 286

3

Ông Nguyễn Xuân Sinh

PTP. NN&PTNT

0210 3877 118

0164 6266 566

4

Bà Đỗ Thị Xuân

CV. phụ trách NTM

 

0976 879 539

VII

Huyện Đoan Hùng

 

 

 

1

Ông Nguyễn Đình Thu

Chủ tịch UBND - TB

0210 3880 236

 

2

Ông Nguyễn Hoàng Minh

TP. NN&PTNT

 

0913 099 744

3

Ông Nguyễn Hồng Lê

PTP. NN&PTNT

0210.3.880.274

0917 715 357

4

Ông Nguyễn Trung Phấn

CV. phụ trách NTM

 

01627 180 524

VIII

Huyện Thanh Ba

 

 

 

1

Ông Vi Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND - TB

0210 3885 240

0979 821 869

2

Ông Hà Anh Tuấn

TP. NN&PTNT

0210 3885 247

0985 830 268;
0912 862 808

IX

Huyện Hạ Hòa

 

 

 

1

Ông Nguyễn Hải

Chủ tịch UBND - TB

0210 3883 155

 

2

Ông Lữ Mạnh Thắng

TP. NN&PTNT

0210 3883 187

0985 447 089

3

Ông Trần Văn Thao

PTP. NN&PTNT

 

0977 016 069

4

Bà Hoàng Thị Nhung

CV. phụ trách NTM

 

01689 683 399

5

Ông Nguyễn Hoài Nam

Cán bộ HĐ

 

0979 049 505

X

Huyện Thanh Sơn

 

 

 

1

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND - TB

0210 3873 219

 

2

Ông Kiều Đức Mạnh

PTP. NN&PTNT

0210 3873 121

0983 389 384

3

Ông Đinh Tiến Lập

PTP. NN&PTNT

 

0973 764 058

4

Ông Hà Thế Anh

CV. phụ trách NTM

 

0976 161 211

XI

Huyện Cẩm Khê

 

 

 

1

Ông Hà Đức Huynh

Chủ tịch UBND - TB

0210 3834 595

 

2

Bà Trần Thị Thu Hưởng

TP. NN&PTNT

 

01679 651 777

3

Ông Trần Minh Nghiệp

PTP. NN&PTNT

 

0979 412 393

4

Ông Lê Quang Thủy

CV. phụ trách NTM

 

0963 815 757

XII

Huyện Yên Lập

 

 

 

1

Ông Nguyễn Trường Sơn

 

0210 3870 136

0985 446 989

2

Ông Hoàng Văn Cường

TP. NN&PTNT

0210 3622 924

0983 639 497

3

Ông Đào Kim Phương

PTP. NN&PTNT

 

0988 505 175

4

Bà Tống Thị Hưng

CV. phụ trách NTM

 

0988 786 084

XIII

Huyện Tân Sơn

 

 

 

1

Ông Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND - TB

0210 3875 830

 

2

Ông Nguyễn Quốc Việt

TP. NN&PTNT

0210 3615 010

0945 279 222

3

Ông Lê Trung

PTP. NN&PTNT

 

0983 556 918

4

Ông Phạm Văn Đức

CV. phụ trách NTM

 

0973 974 718

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website