Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
 • Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp: Hướng phát triển bền vững

  Xác định ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp là nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung dồn đổi, tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp CNC… Nhờ đó, nông nghiệp CNC của tỉnh đã từng bước hình thành; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

 • Phú Thọ: Đẩy mạnh phát triển cây chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng

  Phú Thọ hiện đứng thứ 4 về diện tích, thứ 3 về sản lượng chè trong số các tỉnh sản xuất chè của cả nước. Năm 2018, diện tích trồng chè của tỉnh là 16,2 nghìn ha; trong đó, có 15,6 nghìn ha diện tích chè cho sản phẩm. Năng suất chè búp tươi bình quân trên diện tích cho sản phẩm đạt hơn 111 tạ/ha. Sản lượng chè búp tươi ước đạt gần 173 nghìn tấn.

 • Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại

  Phát triển kinh tế trang trại là hướng đi đúng đắn của sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, là mũi nhọn trong phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.  Những năm qua, tỉnh Phú Thọ  cũng có nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại, qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

 • HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Thành nâng cao hiệu quả hoạt động sau chuyển đổi

  Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1998, đến năm 2015 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Đông Thành, huyện Thanh Ba chính thức chuyển đổi và hoạt động theo Luật HTX 2012. Với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn xã, HTX đã thu hút 647 hộ là thành viên tham gia, với vốn góp bình quân 400.000 đồng/hộ. Để nâng cao hoạt động sau chuyển đổi, HTX tiến hành củng cố sắp xếp lại bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, tập trung vào các ngành nghề chủ yếu như: Dịch vụ giống - vật tư - phân bón; dịch vụ tín dụng nội bộ; trồng rừng. 

 • Phát huy hiệu quả mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

  Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, song từ khi chuyển đổi và hoạt động theo Luật HTX 2012, nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc đổi thay nếp nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân, tiến tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

 • Tài liệu hướng dẫn Khai thác sử dung Tài liệu hướng dẫn thành lập và tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

 • Thanh Sơn: Nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể

  Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã 2012 theo tinh thần Thông báo số 892-TB/TU ngày 4/7/2013 của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, đến nay, mô hình kinh tế tập thể ở Thanh Sơn cơ bản đã có nhiều đổi mới, phát triển, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho người lao động.

 • Nông dân thành tỷ phú nhờ kinh tế trang trại

  Nắm bắt được khoa học kỹ thuật cộng thêm mạnh dạn đầu tư với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, nhiều nông dân của xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông đã trở thành tỷ phú.

 • Những mô hình trang trại thành công 2014

  Trong vài thập kỉ trở lại đây, ngành kinh tế thực phẩm có những bước tiến mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển của nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa hay còn gọi là kinh tế trang trại.Việc hình thành các trang trại được xem là nhân tố quyết định thúc đẩy phát triển sản xuất, chăn nuôi hàng hóa. Những mô hình trang trại hiệu quả đó đã thúc đẩy sự phát triển của nông, lâm, ngư, nghiệp.

 • Các mặt hàng nông sản xuất khẩu được lợi khi tham gia TPP

  Theo Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, trong số 6 mặt hàng nông sản chính của Việt Nam, ngoại trừ chăn nuôi, 5 mặt hàng còn lại đều có cơ hội lớn khi xuất khẩu vào các nước đối tác tham gia TPP.

123

Mới nhất

Xem nhiều nhất