Thứ Sáu, 6/12/2019
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Bước phát triển của kinh tế tập thể
13/4/2015 13:55' Gửi bài này In bài này
Quỹ TDND thị trấn Thanh Thủy - đơn vị dẫn đầu hệ thống Quỹ TDND toàn tỉnh.
Quỹ TDND thị trấn Thanh Thủy - đơn vị dẫn đầu hệ thống Quỹ TDND toàn tỉnh.

Mặc dù còn có những khó khăn, thách thức, trong đó có sự tác động và chi phối của tình hình suy thoái kinh tế thế giới nói chung, khó khăn kinh tế trong nước nói riêng, đối với các thành phần kinh tế; nhưng KTTT của tỉnh vẫn có bước chuyển biến về quy mô, hiệu quả SX-KD, góp phần đáng kể vào sự ổn định và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Loại hình dịch vụ của HTX, THT ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã viên và đòi hỏi của sản xuất, đời sống. Bộ máy quản lý HTX được sắp xếp gọn nhẹ, trình độ cán bộ quản lý từng bước được nâng lên, nhiều mặt hạn chế được quan tâm giải quyết.

  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 466 HTX đang hoạt động, trong đó có 297 HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản; 47 HTX công nghiệp - TTCN, 35 Quỹ TDND, 8 HTX vệ sinh môi trường, 10 HTX vận tải, 34 HTX dịch vụ điện năng, 35 HTX hoạt động ở các loại hình dịch vụ khác… Các HTX đã thu hút 154.734 người làm thành viên. Trong đó, số lao động thường xuyên làm việc là 6.058 người, tăng 11,3% so với năm 2010; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên làm việc tại HTX là 16 triệu đồng/ người/ năm, tăng 33% so với 5 năm trước. Do quy mô và trình độ quản lý được nâng lên, đến nay, doanh thu bình quân của 1 HTX 1.268 triệu đồng; tăng 13% so với năm 2010. Lợi nhuận bình quân 1 HTX là 64 triệu đồng, tăng 30%. Kết quả xếp loại HTX năm 2014, có 55% số HTX đạt từ loại khá trở lên, 37% số HTX trung bình, còn 8% số HTX yếu kém.

Trong số các HTX, HTX nông nghiệp chiếm phần lớn, hoạt động chủ yếu là tổ chức dịch vụ sản xuất cho xã viên về các khâu: Làm đất, thủy lợi, giống cây trồng vật nuôi, phân bón, BVTV, bảo vệ sản xuất, dịch vụ vệ sinh môi trường và dịch vụ điện năng. Có 45 HTX làm từ 4 dịch vụ trở lên còn lại là từ 1- 3 dịch vụ. Nhìn chung các HTX quy mô còn nhỏ, vốn, tài sản ít (bình quân 815 triệu đồng/ HTX); vốn điều lệ bình quân 86 triệu đồng/HTX; doanh thu bình quân 1.200 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế bình quân 35 triệu đồng/ năm. Các HTX có tổng số thành viên 115.654 người; lao động thường xuyên 3.820 người; số thành viên được đóng BHXH: 548 người; thu nhập bình quân của lao động đạt 25 triệu đồng/người/năm. Tuy quy mô còn nhỏ, song các HTX trong lĩnh vực này hoạt động khá ổn định, tài sản, vốn được bảo toàn, tăng trưởng qua các năm và có lãi.  HTX đã thu hút được trên 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, tổ chức các dịch vụ phục vụ sản xuất; là đầu mối tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ KHKT; làm tốt chức năng hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, ổn định đời sống và an sinh xã hội khu vực nông thôn. Tuy vậy, số HTX thực hiện dịch vụ bao tiêu đầu ra sản phẩm cho thành viên chưa nhiều. Một số HTX dịch vụ nông nghiệp như: HTX NN- điện năng Thụy Vân (Việt Trì), HTX NN - điện năng Vĩnh Lại, HTX NN - điện năng Vân Hùng (Lâm Thao), HTX NN Thượng Nông (Tam Nông), HTX NN Xuân Lộc (Thanh Thủy)... là những cơ sở tiêu biểu cho mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, hoạt động đạt hiệu quả khá; nhiều HTX đang đi đầu trong phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

 Trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, hoạt động của các HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, tổng giá trị tài sản bình quân một HTX là 5.993 triệu đồng; vốn điều lệ 1.824 triệu đồng; doanh thu bình quân 4.860 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế bình quân 149,7 triệu đồng/ năm. Người lao động thường xuyên có thu nhập bình quân 2,3 triệu đồng/người/tháng.  

Quỹ tín dụng nhân dân là loại hình HTX đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi. Các quỹ đều bảo toàn được vốn và kinh doanh có lãi. Tổng giá trị vốn huy động bình quân một quỹ đạt 32.260 triệu đồng; vốn điều lệ bình quân 1.330 triệu đồng; doanh thu bình quân 6.635 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế bình quân 680 triệu đồng/quỹ. Các Quỹ TDND có tổng số thành viên 35.670 người; lao động thường xuyên 390 người; số thành viên được đóng BHXH: 297 người. Một số Quỹ hoạt động hiệu quả cao như: Quỹ TDND Hùng Lô, Quỹ TDND Dữu Lâu (Việt Trì), Quỹ TDND thị trấn Đoan Hùng, Quỹ TDND thị trấn Thanh Thủy, Quỹ TDND thị trấn Thanh Sơn.

Toàn tỉnh hiện có 44 HTX kinh doanh dịch vụ điện năng, trong đó có 34 HTX chuyên kinh doanh điện (trong năm 2014 đã và đang thực hiện bàn giao phần kinh doanh dịch vụ điện của 18 HTX cho ngành điện quản lý). Đến nay các HTX dịch vụ điện năng đủ điều kiện kinh doanh vẫn duy trì và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Một số HTX mạnh dạn huy động vốn góp của thành viên, của các tổ chức khác để đầu tư cải tạo đường dây, nâng cao chất lượng điện sinh hoạt, giá bán điện đến hộ gia đình theo đúng quy định của Nhà nước, tạo niềm tin cho các hộ sử dụng điện.

Ở các lĩnh vực khác, một số HTX cũng đã hoạt động hiệu quả. Điển hình là HTX vận tải Hồng Hà, HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường thị trấn Phong Châu, HTX Vệ sinh môi trường Chí Đám; HTX Xây dựng, thương mại Sông Thao... đã đa dạng ngành nghề, tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn và góp phần tích cực vào việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường, nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

Cùng với loại hình HTX, loại hình  THT đã góp phần mang lại sự phong phú của KTTT Phú Thọ. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 1.458 THT đang hoạt động với 7.290 thành viên. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp - thủy sản có 1.040 THT; công nghiệp, tiểu - TCN 102 THT và các lĩnh vực khác 316 THT. Nhìn chung, quy mô và hiệu quả SXKD của các THT còn hạn chế. Doanh thu bình quân của 1 THT mới đạt 30 triệu đồng/ năm; thu nhập bình quân của thành viên THT mới đạt 15 triệu đồng/ năm. Dù hình thức hoạt động còn đơn giản, chủ yếu góp công, góp vốn để giải quyết công việc mùa vụ, nhưng các THT đã có những đóng góp thiết thực vào phát triển KT-XH, xây dựng kết cấu hạ tầng tại địa phương.

Tuy đã tạo được diện mạo mới, nhưng KTTT của tỉnh những năm gần đây vẫn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Đó là nội lực của HTX nhìn chung còn yếu kém, quy mô dịch vụ nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu. Nhiều HTX chưa có trụ sở làm việc (hiện có 321 HTX chưa có trụ sở làm việc). Hầu hết các HTX NN còn gặp khó khăn về nguồn lực, kinh nghiệm tham gia thị trường, sự gắn kết của thành viên với HTX ở một số nơi chưa chặt chẽ. HTX tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm về số lượng, thiếu nguồn lực đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng sản phẩm. Nhiều HTX còn lúng túng trong việc xây dựng phương án SXKD, sản xuất chưa mang tính hàng hóa, việc liên doanh liên kết còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý THT, HTX  nhìn chung còn hạn chế về trình độ và năng lực; chưa có chính sách cụ thể thu hút được cán bộ có trình độ về phục vụ HTX.

Cùng với nguyên nhân chủ quan, các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ HTX thực hiện chậm hoặc chưa được triển khai thực hiện, hiệu quả chưa cao. Việc tiếp cận và vay vốn tín dụng của các HTX vẫn còn khó khăn, chủ yếu do vướng mắc về tài sản thế chấp. Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường còn hạn chế. Mặt khác, việc giao đất công ích 5% cho các HTX dịch vụ nông nghiệp sử dụng để ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất còn chậm; đến nay toàn tỉnh mới giao được 7,3% diện tích đất công ích cho 34% số HTX NN sử dụng. Công tác tư vấn, hỗ trợ đối với HTX có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng một cách toàn diện theo yêu cầu hoạt động thực tế. Số HTX được tư vấn trực tiếp chưa nhiều, chất lượng tư vấn, nhất là tư vấn về tổ chức quản lý, xây dựng phương án, mô hình SXKD còn bất cập. Nhiều HTX còn lúng túng trong vận dụng thực tế; cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Công tác hỗ trợ liên doanh liên kết, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm còn hạn chế; số đơn vị thực hiện liên doanh liên kết ít, công tác xúc tiến thương mại lúng túng, ít đơn vị tổ chức đầu ra cho sản phẩm của thành viên.
  Tập trung khắc phục được những mặt hạn chế trên đây, nhất định KTTT tỉnh Phú Thọ tiếp tục tạo được chuyển biến và kết quả mới, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Nguồn : baophutho.vn

Bài cùng chuyên mục

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website