Chủ Nhật, 5/4/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Dậu Dương phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới
3/4/2015 21:30' Gửi bài này In bài này
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Dậu Dương đã tích cực tuyên truyền, phát động thi đua xây dựng NTM gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và thể hiện sức mạnh đoàn kết, cùng bàn bạc tổ chức thực hiện, phát huy nội lực để đóng góp sức người sức của cho xây dựng NTM. Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đã tự chỉnh trang nơi ở, xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo, bố trí các khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn NTM, sửa sang cảnh quan cổng ngõ, tường rào và đóng góp xây dựng các công trình công cộng của làng xã như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở vật chất nhà văn hóa…

Đồng chí Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dậu Dương cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Dậu Dương đã đạt những kết quả đáng kể. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Dậu Dương là gần 15 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, với 80% đường giao thông được cứng hóa, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được củng cố, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất lưu thông hàng hóa, môi trường sống lành mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Có thể khẳng định, từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Dậu Dương được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 20,8 triệu đồng/người. Cùng với đóng góp sức chung cho các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn, người dân nơi đây cũng đã nhận thức được việc tổ chức lao động, sản xuất là nền tảng vững chắc để xây dựng và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nông thôn mới, do vậy, tích cực, chủ động đầu tư phát triển kinh tế, hăng say lao động, sản xuất xóa đói giảm nghèo. Được sự hỗ trợ từ dự án rau an toàn của tỉnh và chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Nhung (ở khu 7, xã Dậu Dương) đầu tư mô hình trồng rau trong nhà lưới trị giá gần 20 triệu đồng, bước đầu cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hay mô hình trồng bưởi Diễn của bà Nguyễn Thị Thanh (ở khu 8, xã Dậu Dương) cũng góp phần đáng kể cho thu nhập của gia đình. Ngoài ra, bà con nông dân còn đầu tư trồng các loại cây ăn quả như đu đủ, táo, các loại rau xanh, bí đỏ… có giá trị kinh tế. Phát triển sản xuất nông nghiệp, các mô hình kinh tế đã góp phần tích cực xây dựng NTM ở Dậu Dương.

Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Dậu Dương đã đạt 16/19 tiêu chí, 2 tiêu chí cơ bản đạt là thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Riêng tiêu chí hạ tầng giao thông thì hiện nay xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các chương trình để tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, dự kiến trong năm 2015 sẽ đạt tiêu chí cuối cùng này để tiến tới đạt chuẩn xã NTM.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Dậu Dương đã tích cực tuyên truyền, phát động thi đua xây dựng NTM gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và thể hiện sức mạnh đoàn kết, cùng bàn bạc tổ chức thực hiện, phát huy nội lực để đóng góp sức người sức của cho xây dựng NTM. Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đã tự chỉnh trang nơi ở, xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo, bố trí các khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn NTM, sửa sang cảnh quan cổng ngõ, tường rào và đóng góp xây dựng các công trình công cộng của làng xã như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở vật chất nhà văn hóa…

Đồng chí Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dậu Dương cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Dậu Dương đã đạt những kết quả đáng kể. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Dậu Dương là gần 15 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, với 80% đường giao thông được cứng hóa, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được củng cố, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất lưu thông hàng hóa, môi trường sống lành mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Có thể khẳng định, từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Dậu Dương được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 20,8 triệu đồng/người. Cùng với đóng góp sức chung cho các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn, người dân nơi đây cũng đã nhận thức được việc tổ chức lao động, sản xuất là nền tảng vững chắc để xây dựng và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nông thôn mới, do vậy, tích cực, chủ động đầu tư phát triển kinh tế, hăng say lao động, sản xuất xóa đói giảm nghèo. Được sự hỗ trợ từ dự án rau an toàn của tỉnh và chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Nhung (ở khu 7, xã Dậu Dương) đầu tư mô hình trồng rau trong nhà lưới trị giá gần 20 triệu đồng, bước đầu cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hay mô hình trồng bưởi Diễn của bà Nguyễn Thị Thanh (ở khu 8, xã Dậu Dương) cũng góp phần đáng kể cho thu nhập của gia đình. Ngoài ra, bà con nông dân còn đầu tư trồng các loại cây ăn quả như đu đủ, táo, các loại rau xanh, bí đỏ… có giá trị kinh tế. Phát triển sản xuất nông nghiệp, các mô hình kinh tế đã góp phần tích cực xây dựng NTM ở Dậu Dương.

Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Dậu Dương đã đạt 16/19 tiêu chí, 2 tiêu chí cơ bản đạt là thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Riêng tiêu chí hạ tầng giao thông thì hiện nay xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các chương trình để tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, dự kiến trong năm 2015 sẽ đạt tiêu chí cuối cùng này để tiến tới đạt chuẩn xã NTM.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Dậu Dương đã tích cực tuyên truyền, phát động thi đua xây dựng NTM gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và thể hiện sức mạnh đoàn kết, cùng bàn bạc tổ chức thực hiện, phát huy nội lực để đóng góp sức người sức của cho xây dựng NTM. Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đã tự chỉnh trang nơi ở, xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo, bố trí các khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn NTM, sửa sang cảnh quan cổng ngõ, tường rào và đóng góp xây dựng các công trình công cộng của làng xã như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở vật chất nhà văn hóa…

Đồng chí Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dậu Dương cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Dậu Dương đã đạt những kết quả đáng kể. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Dậu Dương là gần 15 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, với 80% đường giao thông được cứng hóa, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được củng cố, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất lưu thông hàng hóa, môi trường sống lành mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Có thể khẳng định, từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Dậu Dương được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 20,8 triệu đồng/người. Cùng với đóng góp sức chung cho các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn, người dân nơi đây cũng đã nhận thức được việc tổ chức lao động, sản xuất là nền tảng vững chắc để xây dựng và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nông thôn mới, do vậy, tích cực, chủ động đầu tư phát triển kinh tế, hăng say lao động, sản xuất xóa đói giảm nghèo. Được sự hỗ trợ từ dự án rau an toàn của tỉnh và chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Nhung (ở khu 7, xã Dậu Dương) đầu tư mô hình trồng rau trong nhà lưới trị giá gần 20 triệu đồng, bước đầu cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hay mô hình trồng bưởi Diễn của bà Nguyễn Thị Thanh (ở khu 8, xã Dậu Dương) cũng góp phần đáng kể cho thu nhập của gia đình. Ngoài ra, bà con nông dân còn đầu tư trồng các loại cây ăn quả như đu đủ, táo, các loại rau xanh, bí đỏ… có giá trị kinh tế. Phát triển sản xuất nông nghiệp, các mô hình kinh tế đã góp phần tích cực xây dựng NTM ở Dậu Dương.

Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Dậu Dương đã đạt 16/19 tiêu chí, 2 tiêu chí cơ bản đạt là thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Riêng tiêu chí hạ tầng giao thông thì hiện nay xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các chương trình để tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, dự kiến trong năm 2015 sẽ đạt tiêu chí cuối cùng này để tiến tới đạt chuẩn xã NTM.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Dậu Dương đã tích cực tuyên truyền, phát động thi đua xây dựng NTM gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và thể hiện sức mạnh đoàn kết, cùng bàn bạc tổ chức thực hiện, phát huy nội lực để đóng góp sức người sức của cho xây dựng NTM. Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đã tự chỉnh trang nơi ở, xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo, bố trí các khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn NTM, sửa sang cảnh quan cổng ngõ, tường rào và đóng góp xây dựng các công trình công cộng của làng xã như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở vật chất nhà văn hóa…

Đồng chí Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dậu Dương cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Dậu Dương đã đạt những kết quả đáng kể. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Dậu Dương là gần 15 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, với 80% đường giao thông được cứng hóa, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được củng cố, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất lưu thông hàng hóa, môi trường sống lành mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Có thể khẳng định, từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Dậu Dương được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 20,8 triệu đồng/người. Cùng với đóng góp sức chung cho các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn, người dân nơi đây cũng đã nhận thức được việc tổ chức lao động, sản xuất là nền tảng vững chắc để xây dựng và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nông thôn mới, do vậy, tích cực, chủ động đầu tư phát triển kinh tế, hăng say lao động, sản xuất xóa đói giảm nghèo. Được sự hỗ trợ từ dự án rau an toàn của tỉnh và chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Nhung (ở khu 7, xã Dậu Dương) đầu tư mô hình trồng rau trong nhà lưới trị giá gần 20 triệu đồng, bước đầu cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hay mô hình trồng bưởi Diễn của bà Nguyễn Thị Thanh (ở khu 8, xã Dậu Dương) cũng góp phần đáng kể cho thu nhập của gia đình. Ngoài ra, bà con nông dân còn đầu tư trồng các loại cây ăn quả như đu đủ, táo, các loại rau xanh, bí đỏ… có giá trị kinh tế. Phát triển sản xuất nông nghiệp, các mô hình kinh tế đã góp phần tích cực xây dựng NTM ở Dậu Dương.

Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Dậu Dương đã đạt 16/19 tiêu chí, 2 tiêu chí cơ bản đạt là thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Riêng tiêu chí hạ tầng giao thông thì hiện nay xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các chương trình để tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, dự kiến trong năm 2015 sẽ đạt tiêu chí cuối cùng này để tiến tới đạt chuẩn xã NTM.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Dậu Dương đã tích cực tuyên truyền, phát động thi đua xây dựng NTM gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và thể hiện sức mạnh đoàn kết, cùng bàn bạc tổ chức thực hiện, phát huy nội lực để đóng góp sức người sức của cho xây dựng NTM. Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đã tự chỉnh trang nơi ở, xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo, bố trí các khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn NTM, sửa sang cảnh quan cổng ngõ, tường rào và đóng góp xây dựng các công trình công cộng của làng xã như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở vật chất nhà văn hóa…

Đồng chí Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dậu Dương cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Dậu Dương đã đạt những kết quả đáng kể. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Dậu Dương là gần 15 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, với 80% đường giao thông được cứng hóa, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được củng cố, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất lưu thông hàng hóa, môi trường sống lành mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Có thể khẳng định, từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Dậu Dương được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 20,8 triệu đồng/người. Cùng với đóng góp sức chung cho các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn, người dân nơi đây cũng đã nhận thức được việc tổ chức lao động, sản xuất là nền tảng vững chắc để xây dựng và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nông thôn mới, do vậy, tích cực, chủ động đầu tư phát triển kinh tế, hăng say lao động, sản xuất xóa đói giảm nghèo. Được sự hỗ trợ từ dự án rau an toàn của tỉnh và chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Nhung (ở khu 7, xã Dậu Dương) đầu tư mô hình trồng rau trong nhà lưới trị giá gần 20 triệu đồng, bước đầu cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hay mô hình trồng bưởi Diễn của bà Nguyễn Thị Thanh (ở khu 8, xã Dậu Dương) cũng góp phần đáng kể cho thu nhập của gia đình. Ngoài ra, bà con nông dân còn đầu tư trồng các loại cây ăn quả như đu đủ, táo, các loại rau xanh, bí đỏ… có giá trị kinh tế. Phát triển sản xuất nông nghiệp, các mô hình kinh tế đã góp phần tích cực xây dựng NTM ở Dậu Dương.

Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Dậu Dương đã đạt 16/19 tiêu chí, 2 tiêu chí cơ bản đạt là thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Riêng tiêu chí hạ tầng giao thông thì hiện nay xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các chương trình để tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, dự kiến trong năm 2015 sẽ đạt tiêu chí cuối cùng này để tiến tới đạt chuẩn xã NTM.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Dậu Dương đã tích cực tuyên truyền, phát động thi đua xây dựng NTM gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và thể hiện sức mạnh đoàn kết, cùng bàn bạc tổ chức thực hiện, phát huy nội lực để đóng góp sức người sức của cho xây dựng NTM. Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đã tự chỉnh trang nơi ở, xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo, bố trí các khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn NTM, sửa sang cảnh quan cổng ngõ, tường rào và đóng góp xây dựng các công trình công cộng của làng xã như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở vật chất nhà văn hóa…

Đồng chí Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dậu Dương cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Dậu Dương đã đạt những kết quả đáng kể. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Dậu Dương là gần 15 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, với 80% đường giao thông được cứng hóa, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được củng cố, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất lưu thông hàng hóa, môi trường sống lành mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Có thể khẳng định, từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Dậu Dương được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 20,8 triệu đồng/người. Cùng với đóng góp sức chung cho các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn, người dân nơi đây cũng đã nhận thức được việc tổ chức lao động, sản xuất là nền tảng vững chắc để xây dựng và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nông thôn mới, do vậy, tích cực, chủ động đầu tư phát triển kinh tế, hăng say lao động, sản xuất xóa đói giảm nghèo. Được sự hỗ trợ từ dự án rau an toàn của tỉnh và chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Nhung (ở khu 7, xã Dậu Dương) đầu tư mô hình trồng rau trong nhà lưới trị giá gần 20 triệu đồng, bước đầu cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hay mô hình trồng bưởi Diễn của bà Nguyễn Thị Thanh (ở khu 8, xã Dậu Dương) cũng góp phần đáng kể cho thu nhập của gia đình. Ngoài ra, bà con nông dân còn đầu tư trồng các loại cây ăn quả như đu đủ, táo, các loại rau xanh, bí đỏ… có giá trị kinh tế. Phát triển sản xuất nông nghiệp, các mô hình kinh tế đã góp phần tích cực xây dựng NTM ở Dậu Dương.

Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Dậu Dương đã đạt 16/19 tiêu chí, 2 tiêu chí cơ bản đạt là thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Riêng tiêu chí hạ tầng giao thông thì hiện nay xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các chương trình để tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, dự kiến trong năm 2015 sẽ đạt tiêu chí cuối cùng này để tiến tới đạt chuẩn xã NTM.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Nhung, khu 7 mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Dậu Dương đã tích cực tuyên truyền, phát động thi đua xây dựng NTM gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và thể hiện sức mạnh đoàn kết, cùng bàn bạc tổ chức thực hiện, phát huy nội lực để đóng góp sức người sức của cho xây dựng NTM. Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đã tự chỉnh trang nơi ở, xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo, bố trí các khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn NTM, sửa sang cảnh quan cổng ngõ, tường rào và đóng góp xây dựng các công trình công cộng của làng xã như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở vật chất nhà văn hóa…

Đồng chí Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dậu Dương cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Dậu Dương đã đạt những kết quả đáng kể. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Dậu Dương là gần 15 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, với 80% đường giao thông được cứng hóa, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được củng cố, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất lưu thông hàng hóa, môi trường sống lành mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Có thể khẳng định, từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Dậu Dương được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 20,8 triệu đồng/người. Cùng với đóng góp sức chung cho các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn, người dân nơi đây cũng đã nhận thức được việc tổ chức lao động, sản xuất là nền tảng vững chắc để xây dựng và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nông thôn mới, do vậy, tích cực, chủ động đầu tư phát triển kinh tế, hăng say lao động, sản xuất xóa đói giảm nghèo. Được sự hỗ trợ từ dự án rau an toàn của tỉnh và chương trình xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Nhung (ở khu 7, xã Dậu Dương) đầu tư mô hình trồng rau trong nhà lưới trị giá gần 20 triệu đồng, bước đầu cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao, hay mô hình trồng bưởi Diễn của bà Nguyễn Thị Thanh (ở khu 8, xã Dậu Dương) cũng góp phần đáng kể cho thu nhập của gia đình. Ngoài ra, bà con nông dân còn đầu tư trồng các loại cây ăn quả như đu đủ, táo, các loại rau xanh, bí đỏ… có giá trị kinh tế. Phát triển sản xuất nông nghiệp, các mô hình kinh tế đã góp phần tích cực xây dựng NTM ở Dậu Dương.

Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay Dậu Dương đã đạt 16/19 tiêu chí, 2 tiêu chí cơ bản đạt là thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Riêng tiêu chí hạ tầng giao thông thì hiện nay xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ các chương trình để tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, dự kiến trong năm 2015 sẽ đạt tiêu chí cuối cùng này để tiến tới đạt chuẩn xã NTM.

Bài cùng chuyên mục

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website