Thứ Ba, 22/10/2019
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Sơn Hùng nỗ lực xây dựng nông thôn mới
24/7/2015 10:33' Gửi bài này In bài này

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn  xã Sơn Hùng được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp

         Cùng với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, Sơn Hùng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là đối với những tiêu chí khó. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay, diện mạo nông thôn ở Sơn Hùng đã có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khá đồng bộ, an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị ở nông thôn ổn định.

        Xác định việc xây dựng cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng quyết định thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tập trung chỉ đạo và ưu tiên triển khai thực hiện. Đến nay, toàn xã đã xây dựng đường giao thông trục xã, liên xã với chiều dài 12km; xây dựng đồng ruộng gồm làm đường giao thông nội đồng, kênh mương, trạm bơm với tổng kinh phí 4.5tỷ đồng.

        Không chỉ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo như: Tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, mở các lớp đào tạo nghề cho nông dân, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, Sơn Hùng đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng, phát triển mô hình cánh đồng lớn tập trung; đẩy mạnh thực hiện các chương trình giống cây trồng, vật nuôi, khuyến nông, phát triển mô hình trang trại tập trung; từng bước nâng cao thu nhập cho người dân; làng nghề chè trong xã cũng hoạt động ổn định. Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm là 1.766 đạt 69%; tỷ lệ hộ nghèo còn 13,3%. Các hoạt động văn hoá, y tế, giáo dục luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Nội dung, mục tiêu phương thức hoạt động luôn gắn liền với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 86,4%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 72,6%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển ngày càng sâu rộng. Hết năm 2014, toàn xã Sơn Hùng có 80% số khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 80% hộ gia đình được sử dụng nước sạch; ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được coi trọng, tổ chức được kiện toàn củng cố, duy trì hoạt động thường xuyên nề nếp; công tác an ninh trật tự an toàn xã hội được ổn định vững chắc. 

       Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình nông thôn mới, với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của cấp uỷ đảng, chính quyền cũng như sự đồng tình tích cực tham gia hưởng ứng của nhân dân trong xã, đến nay xã đã đạt được 10/19 tiêu chí. Để đạt được 09 tiêu chí còn lại, xã Sơn Hùng đã xác định việc xây dựng nông thôn mới phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là mục tiêu cơ bản; đồng thời phải thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhân dân, xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhu cầu cấp bách; phát huy tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, tạo điều kiện thu hút đầu tư từ bên ngoài, phát huy nội lực về trí tuệ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư; mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mọi lợi ích đều phải nhằm phục vụ nhân dân; trong công tác quy hoạch, cần cân đối quỹ đất cho phù hợp, quy hoạch phải mang tính khoa học, xây dựng kết cấu hạ tầng phải đảm bảo về chất lượng, tránh hình thức và chạy theo thành tích; phát triển nông nghiệp phải đi đôi với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo môi trường sinh thái; chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.


Nguồn: phuthoportal

Bài cùng chuyên mục

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website