Chủ Nhật, 29/3/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
30/7/2019 16:30' Gửi bài này In bài này

Thông tin tuyên truyền về xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng người dân nông thôn; công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình được quan tâm thực hiện, bộ máy chỉ đạo và bộ máy giúp việc ban chỉ đạo các cấp được kiện toàn đồng bộ; công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình đẩy mạnh; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, thực hiện kịp thời; đã huy động và phát huy tốt nguồn vốn đầu tư để thực hiện Chương trình.

                                                           Quân và dân Thị xã Phú Thọ chung sức xây dựng NTM

Đến nay, toàn tỉnh đã có 93/247 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng 12 xã so với cuối năm 2018, đạt 120% so với kế hoạch được giao năm 2019; toàn tỉnh có 151 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 38 khu so với hết năm 2018 và đạt 28,57% so với kế hoạch; bình quân tiêu chí dự kiến đạt 15,0 tiêu chí/xã, đạt 103,4% so với kế hoạch; không còn xã dưới 8 tiêu chí, hoàn thành kế hoạch (không còn xã dưới 7 tiêu chí); hoàn thiện việc thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phú Thọ để trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phú Thọ hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018; bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.


                                  Hạ tầng nông thôn được đẩy mạnh đầu tư xây dựng

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình: Một số địa phương chưa có sự tập trung cao, chưa thật nỗ lực, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tiến độ xây dựng NTM một số xã còn chậm; công tác vệ sinh môi trường mặc dù đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhưng khu dân cư ở một số xã chưa thật gọn gàng, sạch đẹp; các khu sản xuất, kinh doanh, các làng nghề ở khu vực nông thôn còn tiềm ẩn nguy cơ về ô nhiễm môi trường; thực hiện phát triển sản xuất gặp nhiều khó khăn do ruộng đất nhỏ lẻ, manh mún; chưa hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất, vùng sản xuất hàng hóa theo chuỗi; tiêu thụ nông sản còn bấp bênh, chưa ổn định,...; việc phân bổ nguồn vốn của Chương trình xây dựng NTM ở một số địa phương còn chậm; việc lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án khác trên địa bàn còn khó khăn, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng NTM.

Để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác nông thôn mới năm 2019, trong bối cảnh ở các địa phương, đặc biệt là cấp khu, cấp xã có nhiều công việc cần tập trung chỉ đạo đó là thực hiện việc sáp nhập các khu cân cư, sáp nhập các xã, chuẩn bị cho công tác đại hội Đảng khóa 2020-2025,… vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm, phối hợp tốt để chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức thành công tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020 theo kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành; tiếp tục làm tốt công tác rà soát, chuẩn bị hồ sơ, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; làm tốt công tác tham mưu, thẩm tra, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình công nhận thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; làm tốt công nhận các khu dâng cư nông thôn mới để hoàn thành kế hoạch cả năm là công nhận thêm được 133 khu dân cư nông thôn mới; tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn lại, phấn đấu mỗi xã tăng bình quân tối thiểu 1 tiêu chí so với năm 2018; hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; thực hiện rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới đối với các xã sau khi thực hiện sáp nhập./.   
                                                                   Nguyễn Nam Cường - Phó chánh VPĐP NTM tỉnh  
                                                                                                                         

Bài cùng chuyên mục

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website