Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Hội thảo “Mô hình bộ máy triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”
10/12/2019 16:52' Gửi bài này In bài này

Dự Hội thảo có lãnh đạo và công chức một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND một số huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

                          Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp từng bước hoạt động hiệu quả, phần nào khẳng định được vai trò trong công tác tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình so với trước đây. Lãnh đạo nhiều địa phương đã chú trọng hơn đến công tác xúc tiến đầu tư cũng như vận động, thu hút các doanh nghiệp lớn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp bao tiêu và chế biến nông sản…

Bên cạnh đó, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của các địa phương, đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác triển khai thực hiện chương trình, trực tiếp đi thu hút xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, góp phần tạo nên sự đột phá trong xây dựng nông thôn mới của các tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2010 - 2020.

Tinh thần tự lực của một số tỉnh được nâng lên rõ rệt, khơi dậy tiềm năng, lợi thế sẵn có. Những địa phương hoàn thành nông thôn mới đã tạo động lực phấn đấu cho các địa phương khác, cũng như lan tỏa ra toàn vùng. Khẳng định xây dựng nông thôn mới hoàn toàn có thể thành công trên diện rộng ở vùng khó khăn chứ không chỉ tập trung vào những vùng có điều kiện ưu đãi hơn.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị, các chuyên gia, các đại biểu tham gia tham luận, thảo luận và đóng góp ý kiến tập trung vào một số vấn đề trọng tâm: rà soát, đánh giá về vị trí, vai trò, chức năng và hiệu quả bộ máy tham mưu giúp việc về công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020; đánh giá hiệu qủa hoạt động của việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nghiên cứu xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; đánh giá về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tại địa phương giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng trong thời gian tới; đánh giá những kết quả đạt được trong chỉ đạo, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện. Đề xuất tiêu chí về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện và tiêu chí cấp xã; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định.

                   
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ Hà Thị Dung báo cáo tại Hội thảo

Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2019 và định hướng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau năm 2020, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ Hà Thị Dung cho biết, thời gian qua, các cấp từ Trung ương đến huyện đều nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án, theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên đã bám sát nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp luận cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Sau khi thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã hàng năm và theo từng giai đoạn đến năm 2020, có phân công cụ thể cho các ngành chức năng thực hiện.

12 đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc 10 Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức biên soạn, nghiệm thu, trình Bộ chủ quản ký, ban hành 26 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong giai đoạn 2010 - 2015 và 25 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu giai đoạn 2016 - 2020 cho từng đối tượng cán bộ, công chức xã. Đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan ban hành được bộ tài liệu bồi dưỡng hoàn chỉnh cho toàn bộ các chức danh cán bộ, công chức xã. Nhìn chung, các chương trình, tài liệu bồi dưỡng đã đạt yêu cầu đề ra, cơ bản đảm bảo đúng nhu cầu bồi dưỡng của vị trí việc làm, dễ tiếp thu và phù hợp với thực tế ở địa phương. Nội dung bồi dưỡng mỗi khóa học đều kết hợp giữa học tập lý thuyết và làm bài tập tình huống, trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm, thuận lợi cho các học viên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của các giảng viên.

Qua phiếu thăm dò sau mỗi khóa học, đa số học viên có phản hồi tích cực và đánh giá rất cao các bộ tài liệu và chương trình bồi dưỡng, được coi là bộ tài liệu chuẩn đầu tiên cho từng chức danh cán bộ, công chức xã ở nước ta, với nội dung rất thiết thực, đáp ứng nhu cầu về kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức xã, cả về lý luận và thực tiễn trong quá trình hội nhập, đổi mới nông nghiệp, nông thôn, định hướng kinh tế thị trường và xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay.

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các Bộ và địa phương để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt tiêu chuẩn theo quy định, từ đó nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức xã.

Giai đoạn 2016 - 2020, sau khi Bộ Nội vụ hoàn thành việc chuyển giao 25 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu, các địa phương tập trung vào việc bồi dưỡng kỹ năng cho công chức xã. Phương pháp, hình thức, thời gian tổ chức bồi dưỡng nhìn chung được cải tiến, đổi mới theo hướng sát thực với điều kiện tình hình công tác của cán bộ, công chức ở địa bàn cơ sở, giúp cán bộ, công chức nhận thức, nắm bắt, tháo gỡ, xử lý, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Hầu hết số cán bộ, công chức cấp xã sau bồi dưỡng chuyên sâu đều có chuyển biến về năng lực, chất lượng tham mưu, phương pháp thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng lên rõ rệt. Kết quả bồi dưỡng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Công tác kiểm tra, giám sát về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đã được Bộ Nội vụ và các cơ quan cấp tỉnh chú trọng tổ chức thực hiện, bảo đảm quản lý và sử dụng kinh phí.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn phát biểu ý kiến

Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn cho biết, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Thủ tướng Chính phủ nhận định, xây dựng nông thôn mới là chương trình rất trúng, rất đúng, đi vào lòng người, khai thác được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị kết hợp sức mạnh của từng người dân, tạo nên thành tích to lớn, toàn diện và lịch vụ. Chính vì thế, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thay đổi rất đáng kể, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, nhiều nơi thay đổi đến ngỡ ngàng. Như vậy, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành vượt các mục tiêu được Đảng và Quốc hội đặt ra cho giai đoạn 2010 - 2020 sớm hơn 18 tháng.

Có thể nói, đạt được những thành tựu như vậy, là có phần đóng góp quan trọng của cả hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã), then chốt khẳng định vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương và điều phối các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến bộ.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Môn, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2010 - 2020 cũng có một số những tồn tại, hạn chế: một số địa phương còn lúng túng, chậm tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trong triển khai xây dựng bộ máy theo quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; một số địa phương chưa chủ động xây dựng Đề án vị trí việc làm, bố trí biên chế chuyên trách của Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí trong tổng biên chế được giao, số lượng cụ thể căn cứ vào đặc điểm của địa phương. Do đó, nhiều tỉnh, thành phố vẫn coi Chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình riêng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên trong tổng số biên chế chuyên trách của tỉnh thì trên 90% biên chế được lấy từ ngành Nông nghiệp. Đây là vấn đề bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác tham mưu về xây dựng nông thôn mới đối với các nội dung liên quan đến chuyên môn của các ngành khác; trong Quyết định số 1920/QĐ-TTg chua quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, có 36/63 tỉnh không tổ chức các phòng trong Văn phòng Điều phối cấp tỉnh, hạn chế đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được gao và chế độ phụ cấp cho lãnh đạo và cán bộ kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp chưa được quan tâm, nên chưa thu hút được cán bộ cũng như động viên, khích lệ trong quá trình công tác tại Văn phòng Điều phối.


                 Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Phạm Thị Tuyết phát biểu ý kiến

Tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Phạm Thị Tuyết trình bày về vai trò của Văn phòng Chỉ đạo nông thôn mới tại địa phương giai đoạn 2011 - 2020 tại tỉnh Hòa Bình, những vấn đề vướng mắc, bất cập và định hướng trong thời gian tới.

Theo bà Phạm Thị Tuyết, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình đó là khó khăn về biên chế, địa phương chưa bố trí biên chế chuyên trách mà chỉ có biên chế kiêm nhiệm. Điều này đã ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện. Mặt khác, chưa bố trí phụ cấp để hỗ trợ cho công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được giao kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề xuất cần bổ sung quy định về phụ cấp để hỗ trợ cho những cán bộ, công chức làm việc trong các Văn phòng Điều phối.

Trưởng ban Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh Vũ Thành Long phát biểu ý kiến

Trưởng ban Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh Vũ Thành Long cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Xây dựng nông thôn mới - là cơ quan ngang sở trực thuộc UBND tỉnh với bộ máy, biên chế hoàn chỉnh được giao biên chế và ngân sách hoạt động hằng năm: Trưởng Ban là đồng chí Tỉnh ủy viên, các Phó Ban là các đồng chí được điều động từ Chủ tịch UBND huyện và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang. Ban được cơ cấu gồm Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ chuyên môn. Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện chương trình nông thôn mới.

Ông Vũ Thành Long cũng thông tin thêm, việc thành lập bộ máy chuyên trách cấp tỉnh là cơ quan ngang Sở, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện chương trình nông thôn mới, giúp cho việc, chủ động, độc lập khách quan trong việc gắn kết nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, các địa phương trong triển khai Chương trình có hiệu quả; việc thành lập cơ quan chuyên trách các cấp (trực thuộc UBND), sẽ giúp cho việc phản ánh khách quan thực trạng xây dựng nông thôn mới ở các địa phương một cách trung thực, tham mưu các giải pháp được nhanh, kịp thời, trên cơ sở đó giúp Ban Chỉ đạo, UBND nhanh chóng có những quyết định điều chỉnh kịp thời, có hiệu quả; việc bố trí cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cấp huyện, xã sẽ tạo tâm lý ổn định, chuyên tâm theo dõi, giúp cho công tác tham mưu được hiệu quả, công tác tổng hợp báo cáo được nhanh, chính xác hơn. Qua đây khẳng định, với cách lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua là rất hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh vẫn giúp nguyên mô hình trên để triển khai cho giai đoạn 2021 - 2025. Ông Vũ Thành Long cũng đề xuất, cần có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối, bố trí công chức chuyên trách; cơ chế, chính sách để động viên cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam Tăng Minh Lộc phát biểu ý kiến

Theo Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam Tăng Minh Lộc, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối một phần mang tính quản lý nhà nước, một phần lại không thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Nó đang không thống nhất trong hệ thống như của tỉnh Quảng Ninh và Hà Tĩnh được UBND tỉnh quyết định thành lập là cơ quan độc lập chuyên trách trực thuộc UBND tỉnh. Các tỉnh còn lại là các tỉnh xây dựng theo mô hình Văn phòng Điều phối chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, báo cáo,… với biến chế công chức hiện tại ít thì không đáp ứng được yêu cầu.

Ông Lộc cho biết, sau 10 năm thực hiện triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, chủ yếu dựa vào cộng đồng là chính; cho nên, để tăng tính hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm cần có một cơ quan độc lập giúp Ban Chỉ đạo Trung ương để thực hiện nhiệm vụ này. Nên chuyển thành cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Đề xuất ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì thành lập một Cục, dưới tỉnh chuyển nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối về Chi cục Phát triển nông thôn và huyện thì chuyển về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Như vậy, mới đảm bảo tính hệ thống và đảm bảo được chức năng, nhiệm vụ…

Công tác tổng hợp báo cáo được nhanh, chính xác hơn. Qua đây khẳng định, với cách lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua là rất hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh vẫn giúp nguyên mô hình trên để triển khai cho giai đoạn 2021 - 2025. Ông Vũ Thành Long cũng đề xuất, cần có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối, bố trí công chức chuyên trách; cơ chế, chính sách để động viên cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối.


Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh phát biểu ý kiến

Tại Hội thảo, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh đã nêu vị trí, vai trò của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tại địa phương giai đoạn 2011 - 2020 ở tỉnh Hà Tĩnh, những vấn đề vướng mắc, bất cập và đề xuất định hướng trong thời gian tới.

Theo ông Oánh, giai đoạn 2010 - 2011, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông làm Chánh Văn phòng Điều phối, nhưng hoạt động không hiệu quả. Giai đoạn 2012 - 2015, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được kiện toàn lại; được xác định là cơ quan ngang sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thủ trưởng của hai cơ quan. Sau khi được kiện toàn, công tác tham mưu, điều phối thực hiện Chương trình đã có hiệu quả rõ rệt; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã điều phối các hoạt động của các ngành các cấp và cấp dưới theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo với tất cả các lĩnh vực trên tất cả các tiêu chí đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hơn. Giai đoạn 2016 đến nay, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục được kiện toàn, nâng cấp theo hướng độc lập, chuyên trách, chuyên nghiệp, chuyên sâu cao hơn…

Đề nghị, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cần tách ra khỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đặt tại Văn phòng Chính phủ để nâng cao vị thế của Văn phòng. Và đổi tên Văn phòng Điều phối tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Ban Điều phối xây dựng nông thôn mới và tăng chức năng, thẩm quyền cho Ban Điều phối.

Đại diện huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; huyện Vĩnh Lộc đã thành lập bộ máy tổ chức thực hiện từ năm 2010 và được kiện toàn 8 lần để phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế. Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Huyện đã xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể cho giai đoạn và từng năm; xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới một cách khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, của từng xã. Gắn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, phong trào phát triển tại địa phương và của tỉnh.

Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn Hoàng Văn Giáp cho rằng, để thực hiện được các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì cần phải có một cơ quan, với một cơ cấu tổ chức ổn định, phát triển.

Đề xuất, Trung ương cần kết hợp các chương trình có cùng mục tiêu, mục đích, ý nghĩa vào mới nhau: Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Chương trình 30a), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Chương trình phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ, cũng cho rằng, không nâng Văn phòng Điều phối lên được thì nên giữ nguyên và phải cho chính danh về ngạch bậc, lương, bổng, thâm niên công tác cho các chức danh trong Văn phòng Điều phối chứ không nên để biệt phái.

Một số đại biểu cũng cho rằng, không nên giới hạn các chức danh, cần có một cơ chế cho tỉnh về vai trò của các chức danh hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp đối với những người hoạt động tại thôn, tổ dân phố

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cũng gợi mở nhiều nội dung liên quan để các đại biểu trao đổi, thảo luận như: trước hết, phải rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới trước đây như thế nào và dự định trong thời gian tới sẽ được tổ chức, bố trí ra sao; tiếp đến, không nên bằng lòng với kết quả đã đạt được, mà cần phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong giai đoạn tiếp theo; Ngoài ra, đối với những xã nông thôn mới nâng cao, cần phải nâng cao chất lượng các tiêu chí về đời sống vật chất, tinh thần của người dân; về vị thế của Văn phòng Điều phối, không quan trọng phải là cơ quan quản lý nhà nước hay phải trực thuộc UBND, mà quan trọng là cơ quan này làm được những gì và tổ chức bộ máy như thế nào cho thống nhất và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về tổ chức bộ máy, Thứ trưởng Trần Thanh Nam gợi mở nên quy định theo hướng mở vừa là cơ quan quản lý hành chính, vừa là đơn vị sự nghiệp thì có thể huy động được tổng lực hơn; tiếp tục hoàn chỉnh cái bộ máy đã có, trên cơ sở đó sẽ tham mưu với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra một bộ máy hoàn thiện, tinh gọn, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cho giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, cần đưa ra các tiêu chí để khen thưởng cụ thể nhằm khích lệ các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp và thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới tại các địa phương…

                                                                     
Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đánh giá cao các ý kiến tâm huyết và trách nhiệm, thảo luận rất thiết thực các vấn đề về tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối nông thôn mới từ Trung ương đến địa phương, cần có quy định cụ thể, thống nhất cho cơ quan này hoạt động, biên chế, xác định vị trí cụ thể đối với từng chức danh, kinh phí, phụ cấp đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách, khen thưởng…

Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, việc kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới phải dựa trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng về tổ chức bộ máy cơ quan trong cả hệ thống chính trị đã được nêu ra trong các Nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế, Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị: Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động vào cuộc, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tình hình thực tiễn hoạt động tiếp tục nghiên cứu, đề xuất được mô hình tổ chức ổn định, hoàn thiện nhất, đảm bảo kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy thống nhất từ Trung ương đến địa phương, mục đích là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động để đạt được các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất các hình thức khen thưởng và tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Bộ Nội vụ với chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp giải quyết, khắc phục hạn chế, bất cập về mô hình tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới ở các cấp. Đồng thời giao Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền về mô hình tổ chức bộ máy triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được thống nhất, khả thi và đúng quy định.

Một số hình ảnh các đại biểu tham luận tại Hội thảo:


 

                                                                                                                                                         Anh Cao


 

Bài cùng chuyên mục

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website