Thứ Tư, 29/1/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Nhóm làng nghề chế biến nông lâm sản (35 làng nghề)
10/12/2014 10:14' Gửi bài này In bài này

1

Làng nghề chế biến chè Vân Hùng

Địa chỉ

Xã Tây Cốc – huyện Đoan Hùng

Năm được công nhận

2004

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Ô.Khánh
0912 267 188

2

Làng nghề chế biến nông sản thực phẩm Việt Tiến

Địa chỉ

Xã Vụ Cầu – huyện Hạ Hoà

Năm được công nhận

2004

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản, thực phẩm

Sản phẩm chính

Bún, bánh các loại

Tên trưởng làng

Sái Ngọc Khoa
0973 303 763

3

Làng nghề chế biến nông sản thực phẩm Đoàn Kết

Địa chỉ

Xã Hùng Lô - Thành phố Việt Trì

Năm được công nhận

2004

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản

Sản phẩm chính

Bún, bánh các loại

Tên trưởng làng

Nguyễn Nam Tiến
01632675287

4

Làng nghề sản xuất chế biến chè Phú Thịnh

Địa chỉ

Xã Yên Kỳ – huyện Hạ Hoà

Năm được công nhận

2005

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Tạ Ngọc Thanh
01692 409 346

5

Làng nghề chế biến nông sản thực phẩm An Thọ

Địa chỉ

Xã Vụ Quang – huyện Đoan Hùng

Năm được công nhận

2005

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản

Sản phẩm chính

Bún, bánh các loại

Tên trưởng làng

Vũ Văn Đốc

0985 286 046

6

Làng nghề chè Dốc Đen

Địa chỉ

Xã Đông Lĩnh – huyện Thanh Ba

Năm được công nhận

2006

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Lê Ngọc Phương
01688 247 553

7

Làng nghề chè khuân

Địa chỉ

Xã Sơn Hùng – huyện Thanh Sơn

Năm được công nhận

2006

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Nguyễn Công Long
0982 729 428

8

Làng nghề chè Chu Hưng

Địa chỉ

Xã Ấm Hạ - huyện Hạ Hoà

Năm được công nhận

2006

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Nguyễn Xuân Vinh
0978 994 293

9

Làng nghề chè Phú Ích

Địa chỉ

Xã Hương Xạ - huyện Hạ Hoà

Năm được công nhận

2006

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Đỗ Thanh Sơn
0984 127 607

10

Làng nghề tương Dục Mỹ

Địa chỉ

Xã Cao Xá - huyện Lâm Thao

Năm được công nhận

2006

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản

Sản phẩm chính

Tương

Tên trưởng làng

Phạm Văn Thành

11

Làng chế biến NLS Tiền Phong

Địa chỉ

Xã Hương Lung - huyện Cẩm Khê

Năm được công nhận

2008

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản

Sản phẩm chính

Mỳ, bún, bánh

Tên trưởng làng

Vũ Văn Mùi
01674 091 692

12

Làng nghề chè Chùa Tà

Địa chỉ

Xã Tiên Phú - huyện Phù Ninh

Năm được công nhận

2009

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Bùi Thiện Chính
01687 995 609

13

Làng nghề nuôi và chế biến rắn Tứ Xã

Địa chỉ

Xã Tứ Xã - huyện Lâm Thao

Năm được công nhận

2009

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản

Sản phẩm chính

Chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ Rắn

Tên trưởng làng

Nguyễn Quang Trúc
01694 872 105

14

Làng sản xuất và chế biến chè Đá Hen

Địa chỉ

Xã Đồng Lương - huyện Cẩm Khê

Năm được công nhận

2010

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chế biến chè xanh, chè khô xuất khẩu, chế biến sơn lấy nhựa

Tên trưởng làng

Nguyễn Văn Thanh
01672 802 989

15

Làng sản xuất và chế biến chè Lê Lợi

Địa chỉ

Xã Cáo Điền - huyện Hạ Hòa

Năm được công nhận

2010

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh, chè khô

Tên trưởng làng

Nguyễn Vi Yến
0977 853 920

16

Làng chế biến mỳ bún bánh Thạch Đê

Địa chỉ

Xã Hiền Đa - huyện Cẩm Khê

Năm được công nhận

2010

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản

Sản phẩm chính

Mỳ, bún và nguyên liệu phục vụ chế biến mỳ, bún bánh

Tên trưởng làng

Phạm Đăng Tiến
0210.3888.571

17

Làng rau an toàn Tân Đức

Địa chỉ

Xã Tân Đức - Thành phố Việt Trì

Năm được công nhận

2010

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản

Sản phẩm chính

Các loại rau củ, quả sạch đảm bảo VSATTP

Tên trưởng làng

Nguyễn Văn Thành
01687974232

18

Làng sản xuất và chế biến chè Thanh Hòa

Địa chỉ

Xã Gia Điền - huyện Hạ Hòa

Năm được công nhận

2011

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Nguyễn Thị Vui
01693 045 611

19

Làng nghề chế biến chè Đồng Lão

Địa chỉ

Xã Thục Luyện - huyện Thanh Sơn

Năm được công nhận

2011

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Đinh Văn Ninh

20

Làng nghề sản xuất và chế biến chè Ngọc Đồng

Địa chỉ

Xã Thục Luyện - huyện Thanh Sơn

Năm được công nhận

2011

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Hà Thanh Quảng
0942 646 961

21

Làng nghề nuôi và chế biến rắn Khuân Dậu

Địa chỉ

Xã Trung Giáp - huyện Phù Ninh

Năm được công nhận

2011

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chăn nuôi và chế biến rắn

Sản phẩm chính

Rắn thương phẩm các loại

Tên trưởng làng

Trần Ngọc Oanh
0985 302 259

22

Làng sản xuất và CBNLS Công Nông

Địa chỉ

Xã Hương Xạ - huyện Hạ Hòa

Năm được công nhận

2011

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến Nông lâm sản

Sản phẩm chính

Chè khô, ván ép

Tên trưởng làng

Ngô Ngọc Vinh
0973 978 362

23

Làng nghề sản xuất và dịch vụ thủy sản Thủy Trạm

Địa chỉ

Xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy

Năm được công nhận

2012

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

SX, TM Thủy sản

Sản phẩm chính

Cá thương phẩm, cá giống

Tên trưởng làng

Hoàng Minh Tiến
01658748967

24

Làng nghề nuôi trồng và chế biến nấm, mộc nhĩ Đoan Thượng

Địa chỉ

Xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy

Năm được công nhận

2012

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

SX nấm

Sản phẩm chính

Nấm tươi, khô

Tên trưởng làng

Bùi Đức Thắng

25

Làng nghề sản xuất tương Bợ

Địa chỉ

Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

Năm được công nhận

2012

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

SX tương truyền thống

Sản phẩm chính

Tương

Tên trưởng làng

Đặng Trần Tuệ

26

Làng nghề chế biến lâm sản Ấm Hạ

Địa chỉ

Xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa

Năm được công nhận

2012

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

SX CB gỗ

Sản phẩm chính

Ván bóc, ép, đồ dân dụng

Tên trưởng làng

Tưởng Hữu Hiển
0984 952 354

27

Làng nghề rau an toàn Phú Lợi

Địa chỉ

Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ

Năm được công nhận

2013

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản

Sản phẩm chính

Các loại rau củ, quả sạch đảm bảo VSATTP

Tên trưởng làng

Vũ Xuân Phượng
0976.066.833

28

Làng nghề sản xuất sơn đỏ Dị Nậu

Địa chỉ

Xã Dị Nậu, huyện Tam Nông

Năm được công nhận

2013

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Trồng Sơn

Sản phẩm chính

Khai thác, chế biến, bảo quản Sơn

Tên trưởng làng

Hán Thị Hoa
0167.971.4374

29

Làng nghề sản xuất sơn ta Thọ Xuyên

Địa chỉ

Xã Thọ Văn, huyện Tam Nông

Năm được công nhận

2013

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Trồng Sơn

Sản phẩm chính

Khai thác, chế biến, bảo quản Sơn

Tên trưởng làng

Nguyễn Quang Thuần
0167.905.9118

30

Làng nghề sản xuất sơn Văn Lang, xã Phú Thọ.

Địa chỉ

Xã Văn Lương, huyện Tam Nông.

Năm được công nhận

2013

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Trồng Sơn

Sản phẩm chính

Khai thác, chế biến, bảo quản Sơn

Tên trưởng làng

Hán Đức Thọ

31

Làng nghề sản xuất bánh, bún và dịch vụ Hà Thạch

Địa chỉ

Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ

Năm được công nhận

2013

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến thực phẩm

Sản phẩm chính

Bún, bánh các loại

Tên trưởng làng

Trần Huy Đức
0979.401.991

32

Làng nghề sản xuất sơn ta Xuân Quang

Địa chỉ

Xã Xuân Quang, huyện Tam Nông

Năm được công nhận

2013

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Trồng Sơn

Sản phẩm chính

Khai thác, chế biến, bảo quản Sơn

Tên trưởng làng

Đỗ Quang Hưng

33

Làng nghề sản xuất và chế biến chè Phú Thịnh

Địa chỉ

Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ

Năm được công nhận

2014

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến chè

Sản phẩm chính

Chè xanh

Tên trưởng làng

Nguyễn Hữu Hồng
01666298249

34

Làng nghề sản xuất bún, bánh và dịch vụ xóm Chùa

Địa chỉ

Xã Phú Nham, huyện Phù Ninh

Năm được công nhận

2014

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến nông sản, thực phẩm

Sản phẩm chính

Bún, bánh các loại

Tên trưởng làng

Đỗ Văn Minh
01685042644

35

Làng nghề rau an toàn Văn Phú

Địa chỉ

Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê

Năm được công nhận

2014

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Rau an toàn

Sản phẩm chính

Rau xanh các loại

Tên trưởng làng

Phạm Sinh
01692313755