Thứ Tư, 29/1/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Nhóm làng nghề thủ công mỹ nghệ, gỗ, mây tre (16 làng nghề)
10/12/2014 15:44' Gửi bài này In bài này

Làng nghề mộc Minh Đức

Địa chỉ

Xã Thanh Uyên – huyện Tam Nông

Năm được công nhận

2004

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Làm nghề mộc

Sản phẩm chính

Bàn, ghế, tủ, gường...

Tên trưởng làng

Nguyễn Hùng Tráng
01639 086 261

Làng đan lát Ngô Xá

Địa chỉ

Xã Ngô Xá - huyện Cẩm Khê

Năm được công nhận

2004

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Đan lát mây, tre

Sản phẩm chính

Các sản phẩm được đan lát từ tre, mây...

Tên trưởng làng

Ông Thuận
01696 078 769

Làng nghề đan lát Đỗ Xuyên

Địa chỉ

Xã Đỗ Xuyên – huyện Thanh Ba

Năm được công nhận

2004

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Đan lát mây, tre

Sản phẩm chính

Các sản phẩm được đan lát từ tre, mây...

Tên trưởng làng

Nguyễn Văn Thiệu
01665 515 809

Làng mộc Dư Ba

Địa chỉ

Xã Tuy Lộc – huyện Cẩm Khê

Năm được công nhận

2005

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Làm nghề mộc

Sản phẩm chính

Bàn, ghế, tủ, gường...

Tên trưởng làng

Nguyễn Khắc Bằng
0976 462 029

Làng nghề mộc Phú Hà

Địa chỉ

T.T Thanh Sơn – huyện Thanh Sơn

Năm được công nhận

2005

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Làm nghề mộc

Sản phẩm chính

Bàn, ghế, tủ, gường...

Tên trưởng làng

Ông Tư
0982 873 712

Làng nghề đan lát Minh Hoà

Địa chỉ

Xã Minh Hạc – huyện Hạ Hoà

Năm được công nhận

2005

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Đan lát mây, tre

Sản phẩm chính

Các sản phẩm được đan lát từ tre, mây...

Tên trưởng làng

Ông Hoàn
0984 605 271

Làng đan lát Ba Đông

Địa chỉ

Xã Hoàng Xá - huyện Thanh Thuỷ

Năm được công nhận

2005

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Đan lát mây, tre

Sản phẩm chính

Các sản phẩm được đan lát từ tre, mây...

Tên trưởng làng

Nguyễn Xuân Lan
0985 791 744

Làng đan lát Tùng Khê

Địa chỉ

Xã Tùng Khê – huyện Cẩm Khê

Năm được công nhận

2006

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Đan lát mây, tre

Sản phẩm chính

Các sản phẩm được đan lát từ tre, mây...

Tên trưởng làng

Nguyễn Xuân Được (Văn phòngUB)
01674 902 573

Làng nghề đan lát Yển Khê

Địa chỉ

Xã Yển Khê - huyện Thanh ba

Năm được công nhận

2008

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Đan lát mây, tre

Sản phẩm chính

Các sản phẩm được đan lát từ tre, mây...

Tên trưởng làng

Nguyễn Văn Đằng
01673549572

Làng nghề TCMN và ủ ấm Sơn Vy

Địa chỉ

Xã Sơn Vy - huyện Lâm Thao

Năm được công nhận

2009

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Đan lát mây, tre

Sản phẩm chính

Ủ ấm, mộc, chăn ga gối đệm

Tên trưởng làng

Nguyễn Đình Hảo
0979 873 303

Làng nghề mộc Việt Tiến

Địa chỉ

Xã Tứ Xã - huyện Lâm Thao

Năm được công nhận

2010

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chề biến gỗ

Sản phẩm chính

Đồ mộc nội, ngoại thất, bàn, ghế mỹ nghệ , tượng, mẫu nhà cổ

Tên trưởng làng

Đinh Tất Thủy
0915 172 129

Làng nghề dịch vụ sản xuất ngư cụ Thao Hà

Địa chỉ

Xã Bằng Giã - huyện Hạ Hòa

Năm được công nhận

2010

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất ngư cụ

Sản phẩm chính

Phao, trì, sợi dù, sợi cước, các loại ngư cụ

Tên trưởng làng

Vũ Kim Hùng

Làng nghề đan lát Khu Bắc

Địa chỉ

Xã Hiền Quan - huyện Tam Nông

Năm được công nhận

2011

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Đan lát

Sản phẩm chính

Thúng, mủng, rành, mẹt, rổ, rá...

Tên trưởng làng

Phạm Văn Nghĩa
01655 223 701

Làng nghề sản xuất đồ thờ cúng Hiền Đa

Địa chỉ

Xã Hiền Đa - huyện Cẩm Khê

Năm được công nhận

2011

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất vàng mã

Sản phẩm chính

Vàng mã, vàng thoi, đồ mã

Tên trưởng làng

Nguyễn Anh Tuấn
01655 462052

Làng mộc Vân Du

Địa chỉ

Xã Vân Du - huyện Đoan Hùng

Năm được công nhận

2011

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Sản xuất và chế biến gỗ

Sản phẩm chính

Đồ mộc nội, ngoại thất, mộc gia dụng

Tên trưởng làng

Nguyễn Trọng Chiến
0986 179 853

Làng nghề chế biến gỗ thành khí và đồ mộc gia dụng Phù Lao

Địa chỉ

Xã Sơn Thủy - Huyện Thanh Thủy

Năm được công nhận

2014

Lĩnh vực hoạt động của làng nghề

Chế biến gỗ, mộc gia dụng

Sản phẩm chính

Giường, tủ, bàn ghế, tràng kỷ....

Tên trưởng làng

Nguyễn Hồng Chiển
0977409123