Thứ Tư, 29/1/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Phú Thọ:Năm 2014, công nhận thêm 6 làng nghề
18/12/2014 17:8' Gửi bài này In bài này

         Cũng theo Quyết định này, mỗi làng nghề có tên nêu trên được thưởng 30 triệu đồng theo chính sách khuyến khích phát triển làng nghề hiện hành của tỉnh.

           Như vậy, việc công nhận thêm 6 làng nghề có ý nghĩa rất quan trọng, nâng tổng số làng nghề được UBND tỉnh công nhận lên 66 làng nghề. Từng bước hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát triển làng nghề; nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ.

Nguồn: Chi cục PTNT