LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VỰC TRƯỜNG

Bí thư Thành ủy Việt Trì trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bí thư Thành ủy Việt Trì trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới