LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI HOÀNG XÁ

Chủ tich UBND huyện Thanh Thủy trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tich UBND huyện Thanh Thủy trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng