Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
  • Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
  • 165/KH-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Hoàng Công Thuỷ
  • 15/01/2015
  • Kế hoạch
  • Hợp tác xã - Trang trại
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Phụ biểu kèm công văn số 301/SNN-PTNT
Mã số: 301/SNN-PTNT
Công văn
Ban hành: 25/03/2015
Rà soát đánh giá thực trạng nông thôn mới
Mã số: 301/SNN-PTNT
Công văn
Ban hành: 25/03/2015
Phụ biểu kèm hướng dẫn số 219/HD-SNN
Mã số: 219/HD-SNN
Hướng dẫn
Ban hành: 09/03/2015