Nghị quyết Quy định chính sách thưởng: Động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cùng đoàn công tác thăm mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Ngân Hà (thị xã Phú Thọ)

Theo Quyết định số 34 quy định các xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2020 được thưởng 1 tỷ đồng/xã để thanh toán trả nợ hoặc xây dựng mới các công trình phúc lợi. Giai đoạn 2015 - 2020, ngân sách tỉnh đã dành 121,0 tỷ đồng để chi thưởng cho 119 xã đạt chuẩn NTM theo quy định. Các xã đã sử dụng để trả nợ, xây mới 301 công trình phúc lợi, từ đó hoàn thiện thêm các tiêu chí về hạ tầng NTM.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng, chính sách thưởng đã giúp các xã xây dựng các mô hình sản xuất gắn với thực hiện cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung phát triển các cây con chủ lực theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, ứng dụng công nghệ cao gắn với đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, các hình thức liên kết sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 345 trang trại đạt tiêu chí đang hoạt động; hình thành trên 60 chuỗi cung ứng nông lâm sản thực phẩm an toàn; tỉ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết đạt 20%; 78 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt chứng nhận Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cấp tỉnh, trong đó có 48 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt hạng 3 sao và 30 sản phẩm hạng 4 sao. Các sản phẩm OCOP không chỉ mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp địa phương mà còn giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng gia tăng giá trị nông sản. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt trên 37 triệu đồng.

Chính sách thưởng NTM đã góp phần quan trọng để động viên, khơi dậy, khích lệ tinh thần thi đua phấn đấu xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh, được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn tại thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy)

Từ năm 2015 - 2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành xây dựng NTM vượt ở mức cao các mục tiêu kế hoạch, tăng thêm 76 xã đạt chuẩn NTM, đạt 166% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt NTM là 95 xã (chưa sáp nhập là 122 xã). Đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh có 122 xã, 1.459 khu dân cư NTM (tăng thêm 42 khu so với năm 2021, trong đó có 13 khu dân cư NTM kiểu mẫu); bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã, 4 đơn vị cấp huyện (các huyện: Lâm Thao, Thanh Thủy; thị xã Phú Thọ; thành phố Việt Trì) đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đưa Phú Thọ là một trong những tỉnh đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc về kết quả xây dựng NTM.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện chính sách thưởng xây dựng NTM trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc chi thưởng một số năm còn chậm, chưa kịp thời, chưa phát huy hết tính chất động viên của việc khen thưởng; việc đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu lại chưa có chính sách thưởng, nên chưa tạo được khí thế thi đua phấn đấu để đạt chuẩn.

Cơ sở sản xuất thịt chua Liên Phượng (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) thu nhập bình quân đạt từ 200 - 300 triệu đồng/năm

Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh đã xác định mục tiêu đến năm 2025 đó là số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 53,8% trở lên (7 đơn vị cấp huyện); 70,9% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt 20% trở lên (26 xã). Do đó, để khích lệ, động viên cấp các xã thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, việc ban hành chính sách thưởng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các xã trên địa bàn tỉnh có thành tích đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ ban hành, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan với mức thưởng là 1 tỷ đồng/xã. Tổng kinh phí dự kiến cần chi thưởng cho giai đoạn 2021 - 2025 là 75,0 tỷ đồng (trung bình khoảng 15,0 tỷ đồng/năm) sẽ được ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí dự toán hằng năm. Tiền thưởng được cấp trực tiếp cho xã và được sử dụng dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư để thanh toán trả nợ hoặc xây mới công trình phúc lợi.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách thưởng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là hết sức thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Chính sách thưởng đối với các xã, đặc biệt việc bổ sung thưởng đối với xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sẽ góp phần khích lệ các xã thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các xã, là động lực thúc đẩy xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh.

                                                                                                   Liên Linh (Nguồn: phutho.gov.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website