Xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Khu 4, xã Phùng Nguyên được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023

Xác định việc đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao, lại càng khó hơn, đặc biệt trong bối cảnh xã mới tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính. Để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ: Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, để người dân hiểu được xây dựng NTM là quá trình liên tục lâu dài, đạt chuẩn NTM chỉ là thành quả bước đầu trong quá trình xây dựng NTM; xã tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, quan tâm đến công tác duy tu, bảo dưỡng vận hành có hiệu quả các công trình sau khi đưa vào sử dụng,... Cùng với đó xã tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả; vận động nhân dân chỉnh trang, cải tạo nhà cửa, đường làng, ngõ xóm theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Người dân trên địa bàn xã hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Bằng sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận từ cán bộ, nhân dân, đến nay xã Phùng Nguyên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nhiều tiêu chí hoàn thành ở mức cao như: 100% đường liên xã, liên khu được bê tông nhựa và bê tông hóa; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,44%; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,8 triệu đồng/người/năm; 100% khu dân cư được thu gom xử lý rác thải; cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp; toàn xã có 06 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giáo dục được tăng cường đầu tư cả về số lượng và chất lượng; hệ thống chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữvững; lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền ngày càng được nâng lên.

Với mục tiêu, lộ trình cụ thể và sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, tin tưởng rằng xã Phùng Nguyên sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, góp phần xây dựng huyện Lâm Thao đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025./.

                                                                         Đặng Kim Anh – Cán bộ VPĐP NTM tỉnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website