Đánh giá tiến độ xây dựng huyện Phù Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Phù Ninh đến nay, trên địa bàn huyện đã có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2020 và 02/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025 (xã Liên Hoa và Phù Ninh). Tuy nhiên, qua rà soát hiện mới chỉ có 3/16 xã đạt chuẩn đầy đủ các tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (gồm có Liên Hoa, Phù Ninh, Trung Giáp); đối với tiêu chí cấp huyện đã đạt 04/9 tiêu chí, 05/9 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 5 về Y tế -Văn hóa - Giáo dục, tiêu chí số 6 về Kinh tế, tiêu chí số 7 về Môi trường, tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công.

Toàn bộ quang cảnh cuộc họp

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã; công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và một số công trình khác trên địa bàn huyện.

Sau khi kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở, Đoàn công tác đã làm việc với huyện Phù Ninh về kết quả thực hiện thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, tập trung làm rõ thêm một số nội dung kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã trên địa bàn huyện; đánh giá làm rõ kết quả các tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt.

Đoàn kiểm tra sân vận động trên địa bàn huyện 

Đoàn kiểm tra Nhà văn hóa khu 5 – xã Phú Lộc

Kiểm tra mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại TT Phong Châu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Đoàn – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Ninh. Đồng thời yêu cầu huyện Phù Ninh tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm chỉ đạo các xã rà soát hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đảm bảo tối thiểu có 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo yêu cầu, xây dựng lộ trình kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện theo yêu cầu.

Đồng chí Đỗ Ngọc Đoàn – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại cuộc họp

 Trên cơ sở nhiệm vụ của UBND tỉnh phân công đề nghị các Sở ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với huyện Phù Ninh rà soát, triển khai thực hiện, khắc phục những vướng mắc đang gặp phải để huyện sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

                                          Lương Anh Chiến – Cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website