LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN PHÙ NINH LÀM VIỆC VỚI XÃ GIA THANH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng nông thôn mới, việc huy động các nguồn lực đầu tư để duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, giữ vững tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Công tác đấu giá đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, công tác quản lý việc san ủi mặt bằng, hạ cốt, san nền; kết quả giải quyết các tồn tại về đất đai theo Kết luận 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn xã, công tác tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo, xoá vườn tạp, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện Thông báo Kết luận số 299-TB/HU ngày 23/12/2022 của Thường trực Huyện uỷ về giao chỉ tiêu đăng ký thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2023 – 2024, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Về kết quả xây dựng xã NTM, khu dân cư kiểu mẫu xã đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả của Đảng, Chính quyền, vai trò tập hợp đoàn kết của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu xây dựng NTM, cụ thể: Đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí với 52 chỉ tiêu, trong đó đã quy hoạch xây dựng 03 khu dân cư kiểu mẫu gồm: khu 1, Khu 2, và khu 4, trong đó năm 2023 xã đã đầu tư kinh phí xây dựng NTM là 5,24 tỷ  đồng. Về công tác đấu giá, quyền sử dụng đất, cấp giấy CNQSD đất, công tác việc quản lý san ủi mặt bằng, hạ cốt nền, san nền được triển khai, quản lý chặt trẽ. Về giải quyết tồn tại về đất đai theo Kết luận số 151 ngày 26/11/2019 trên địa bàn xã có 67 trường hợp, qua rà soát có 46 trường hợp đủ điều kiện đang được UBND xã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền. Việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn, đến thời điểm này trên địa bàn xã đang triển khai 8 dự án, trong đó có 7 dự án thu hồi; 01 dự án vận động nhân dân hiến đất. Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo, xóa vườn tạp bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Về kết quả thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2023-2024, hiện nay 7/8 khu đã thực hiện xong sửa chữa, xây mới xong nhà Văn hóa. Về triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOPnăm 2022 xã có 01 sản phẩm Hồng không hạt Gia Thanh đạt sản phẩm OCOP 4 sao, 01 sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ và đề nghị công nhận sản phẩm OCOP đó là nón lá Gia Thanh.

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trịnh Đức Lai- UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị: Cấp ủy, Chính quyền xã Gia Thanh cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động. Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rà soát xây dựng sản phẩm OCOP và rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí về xã NTM, khu dân cư kiểu mẫu. Đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương, đoàn kết, phấn đấu xây dựng xã Gia Thanh phấn đấu về đích NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website