Tam Nông và Thanh Ba được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thanh Ba đã tích cực huy động và lồng ghép các nguồn lực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới rất hiệu quả.

Các huyện được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh; huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; huyện Kiên Lương, huyện An Biên tỉnh Kiên Giang; huyện Tam Nông, huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái. Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Thọ, Yên Bái có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND tám huyện nêu trên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch, sản xuất, môi trường và văn hóa để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Kể từ khi triển khai đến nay, Phong trào thi đua xây dựng NTM, đã có sự vào cuộc tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp, các ngành, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân huyện Thanh Ba... Nhờ vậy, đã tạo ra những đột phá, trong xây dựng NTM của huyện, đặc biệt là các phong trào: “Thi đua hiến đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm”, “xây dựng khu NTM kiểu mẫu” và đợt thi đua cao điểm “Thanh Ba quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM”... Đến nay, toàn huyện Thanh Ba có 18/18 xã đạt chuẩn NTM, 22 khu đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, ba xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia huyện NTM.

Hệ thống đường giao thông kết nối được đầu tư xây dựng ở huyện Tam Nông.

Đối với huyện Tam Nông, thông qua các phong trào thi đua: “Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn”, “Xây dựng NTM”, “Sản xuất - kinh doanh giỏi” đã cổ vũ, phát huy tiềm năng, lợi thế, động viên nhân dân nỗ lực vươn lên, phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh được triển khai mạnh mẽ, sôi nổi với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện. Đến nay, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu xây dựng NTM. 11/11 xã đạt chuẩn NTM. 17/142 khu dân cư đạt chuẩn khu NTM kiểu mẫu. Hai xã Dân Quyền và Hương Nộn đạt chuẩn NTM nâng cao. Thị trấn Hưng Hóa đạt chuẩn đô thị văn minh.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website