Lễ đón nhận nông thôn mới xã Nga Hoàng

Lễ đón nhận nông thôn mới xã Nga Hoàng

Lễ đón nhận nông thôn mới xã Nga Hoàng