Nghị định sô 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn
  • Nghị định sô 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn
  • 52/2018/NĐ-CP
  • Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • 12/04/2018
  • Nghị định
  • Ngành nghề - Làng nghề
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017
Các văn bản của Trung ương về đào tạo nghề
Mã số:
Tài liệu mẫu
Ban hành: 20/02/2017
Các văn bản tỉnh Phú Thọ về đào tạo nghề
Mã số:
Tài liệu mẫu
Ban hành: 20/02/2017