Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Đây là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm 6 ngành hàng: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm-nội thất-trang trí; dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Bộ Tiêu chí này gồm 03 phần: Phần A là các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạng cộng đồng (35 điểm), gồm tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; Phần B là các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm tiếp thị và câu chuyện về sản phẩm; Phần C là các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm,…

Cũng theo Quyết định Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ: Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và triển khai quyết định này.
                                                                                                         Lương Anh Chiến – Cán bộ VPĐP NTM tỉnh

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website