Vai trò của cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đến nay, hạ tầng giao thông xã Hoàng Xá đã được đầu tư, các tuyến đường chính được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Năm 2018, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 xác định thực hiện tốt khâu đột phá: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển dịch vụ thương mại để tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí, với đích đến là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để từ đó có cơ sở sớm phấn đấu trở thành thị trấn trong tương lai.

Đồng chí Phan Sỹ Lâm - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Chính vì vậy, Đảng bộ xã luôn đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là khơi dậy tính tự lực, tự cường, chủ động tích cực của người dân trong thực hiện chương trình.

Từ một xã thuần nông, cơ sở hạ tầng thấp kém, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập và mức sống của người dân còn ở mức thấp, đến nay, diện mạo nông thôn mới đã có chuyển mình rõ nét, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá, các ngành nghề sản xuất, dịch vụ ngày một đa dạng.

Đến nay, hạ tầng giao thông của xã đã được đầu tư xây dựng các tuyến đường chính như: Tuyến đường tỉnh 317E đi qua trung tâm xã trên 3km theo tiêu chuẩn đường đô thị; các tuyến giao thông nông thôn được nâng cấp theo tiêu chuẩn 3,5 - 5m. Hết năm 2022, phấn đấu khu 22 đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, để tiếp tục hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy xã Hoàng Xá đã ban hành nghị quyết, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp rà soát các tiêu chí và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

Bên cạnh đó, cấp ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc họp khu, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của tổ chức hội, đoàn thể, từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Minh Đài là một trong những địa phương của huyện Tân Sơn thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó nổi bật là vai trò của cấp ủy trong việc lãnh, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với chủ trương ưu tiên nguồn lực cho phát triển các công trình trọng điểm, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung lãnh, chỉ đạo đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Nhờ đó, đường tới trường, lên đồi, ra đồng ngắn hơn và đẹp hơn… Đường đến đâu, diện mạo nông thôn đổi thay đến đó, hàng hóa nông sản được thông thương thuận lợi, thu nhập của người dân được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Minh Đài đã tập trung lãnh, chỉ đạo việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nêu cao vai trò của cấp ủy trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Xã Minh Đài là một trong những xã được chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới và về đích năm 2019. Đến nay, kinh tế của xã đã được phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn nông thôn ngày càng khởi sắc.

Diện mạo nông thôn mới xã Minh Đài ngày càng khởi sắc.

Để đạt chuẩn nông thôn mới cũng như nông thôn mới nâng cao, các địa phương bên cạnh sự vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất thì vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng là rất quan trọng. Trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết, các cấp ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, bám sát mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của từng địa phương, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ và người dân.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là xây dựng nông thôn mới ngoài việc tập trung cơ sở vật chất khang trang, bộ mặt nông thôn được đổi mới thì nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao đời sống của người dân. Vì vậy, để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ vốn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cũng xác định rõ vai trò chủ thể của người dân, Nhà nước hỗ trợ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

                                                                                                        Anh Tú (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website