Lễ đón nhận nông thôn mới xã Tây Cốc

Lễ đón nhận nông thôn mới xã Tây Cốc

Lễ đón nhận nông thôn mới xã Tây Cốc