Văn bản số 2332/UBND-KTN V/v tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
  • Văn bản số 2332/UBND-KTN V/v tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
  • 2332/UBND-KTN
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Chủ tịch Bùi Văn Quang
  • 29/05/2019
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017
Các văn bản của Trung ương về đào tạo nghề
Mã số:
Tài liệu mẫu
Ban hành: 20/02/2017