Dấu ấn xây dựng nông thôn mới

Cơ sở hạ tầng xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy) được xây dựng khang trang

Nông thôn “khoác áo” mới

Về các xã NTM trên địa bàn tỉnh những ngày này, đâu đâu cũng thấy người nông dân bàn chuyện làm ăn, nâng cao đời sống. Có thể nói, hiệu quả của việc xây dựng NTM thể hiện rõ nhất ở sự đồng thuận, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Đối với các xã về đích hay phấn đấu về đích NTM, trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, các xã đã triển khai nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật giúp nông dân đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các tiêu chí xây dựng NTM từ đạt thấp đã dần được nâng lên và hoàn thiện, diện mạo NTM của các xã có sự chuyển biến rõ nét.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã huy động được tổng nguồn lực đạt 10.760,8 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình là 1.863 tỷ đồng (chiếm 17,3%). Vốn ngân sách nhà nước đầu tư lồng ghép thực hiện chương trình (từ chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và lồng ghép từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác) đạt 2.822,6 tỷ đồng (chiếm 26,2%). Ngoài ra, vốn ngân sách địa phương là 2.798,7 tỷ đồng (chiếm 26%); vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác là 594,1 tỷ đồng (chiếm 5,5%); vốn cộng đồng dân cư (chỉ tính ngày công lao động, hiến đất, làm đường nông thôn) là 1.027 tỷ đồng (chiếm 9,6%).

Từ nguồn vốn trên tỉnh đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 118/196 xã đạt tiêu chí về giao thông; 185/196 xã đạt tiêu chí về thủy lợi; 170/196 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 188/196 xã đạt tiêu chí về hạ tầng thương mại nông thôn… Tình hình an ninh trật tự nông thôn được giữ vững với 176/196 xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 185/196 xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh.

Bộ phận một cửa theo hướng hiện đại của huyện Đoan Hùng giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng NTM. Trong đó tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất các cây con chủ lực theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất” với việc xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM. Bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm; hình thành các mô hình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Vùng sản xuất chè, vùng chăn nuôi gà, lợn công nghệ cao tại Tề Lễ, Tam Nông; dự án chăn nuôi gà giống và đẻ trứng thương phẩm tại xã Đồng Lương, Sơn Tình (huyện Cẩm Khê); dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm DABACO tại huyện Tam Nông. Bên cạnh đó, một số sản phẩm của tỉnh có thương hiệu, sức cạnh tranh, được thị trường biết đến như: Sản phẩm chè xanh Phú Hộ, Phú Thịnh; chè xanh hòa tan COZY; thịt chua Thanh Sơn; trứng gà DTK, trứng gà Hòa Phát; mỳ gạo Hùng Lô...

Xã Cao Xá (huyện Lâm Thao) đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước hết năm 2020 đạt 34 triệu đồng/năm. Toàn tỉnh có 122/196 xã đạt tiêu chí thu nhập; 165/196 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; 194/196 xã đạt tiêu chí về lao động có việc làm; 162/196 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

Ông Trần Tú Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Ước tính đến hết ngày 31/12/2020, toàn tỉnh sẽ có 95 xã đạt chuẩn NTM (đạt 48,5% tổng số xã), tăng 76 xã trong giai đoạn 2016 - 2020 (đạt 166,7% kế hoạch); 237 khu dân cư đạt chuẩn NTM; 2 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện (Lâm Thao, Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì) đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phú Thọ hoàn thành vượt các mục tiêu kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn 2016 - 2020. Có được kết quả trên là trong quá trình xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng NTM bền vững

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Thọ hướng tới mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có thêm huyện Thanh Ba và Phù Ninh đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 136/196 xã đạt chuẩn NTM; 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 1.715/2.040 khu dân cư đạt chuẩn NTM.

Trường THCS Tân Phương (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy) được xây dựng khang trang đảm bảo nhu cầu học tập của con em trong vùng

Với quan điểm “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, vì vậy giải pháp đặt ra là các ngành, địa phương cần rà soát và sớm hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020 mà các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giai đoạn sau năm 2020 cụ thể, sát với tình hình thực tế. Đối với các xã và huyện đã đạt chuẩn NTM, tập trung chỉ đạo, xác định nội dung, giải pháp thực hiện, đảm bảo giữ vững và phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung đẩy nhanh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng các chuỗi hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản hiện đại, sàn giao dịch nông sản. Trong đó, chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và đặc sản thế mạnh của tỉnh theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, xác định đây là nội dung đột phá, động lực, sức sống của Chương trình NTM thời gian tới.

Ngoài việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nông thôn thì các lĩnh vực y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường nông thôn, cải tạo cảnh quan môi trường gắn với phát triển du lịch cộng đồng cũng cần tiếp tục được chú trọng để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Hợp tác xã chè Văn Miếu (huyện Thanh Sơn) luôn đảm bảo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương

Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Để giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh thời gian tới, các ngành, địa phương không được phép chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được. Bởi xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Các ngành, địa phương phải đi vào thực chất, chứ không phải đếm số xã đạt chuẩn mà tính cho nên phải xây dựng được lộ trình, kế hoạch sát với thực tiễn, ban hành đồng bộ cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng NTM. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, thành viên trong Ban chỉ đạo để hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng NTM.

Cùng với đó là việc đa dạng hình thức tuyên truyền, tập huấn và đa dạng hóa việc huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân, nguồn lực từ các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn. Đồng thời phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

                                                                                                                                         Nguyễn Liên

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website