Lâm Thao nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Lãnh đạo huyện Lâm Thao kiểm tra mô hình sản xuất và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Vĩnh Lại.

Đạt huyện NTM vào năm 2015 và trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh, đến năm 2018 Lâm Thao có 100% các xã đạt chuẩn NTM và hiện đang tập trung rà soát, hỗ trợ các xã NTM đạt chuẩn NTM nâng cao, với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, chất lượng bền vững.

Theo đánh giá mức độ đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, xã Vĩnh Lại có 8/17 tiêu chí chưa đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nâng cao, vì vậy, để đạt chuẩn xã NTM nâng cao còn nhiều việc mà địa phương cần thực hiện như quan tâm đến các tiêu chí về môi trường, đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng…, phấn đấu đến tháng 12/2020 xây dựng xã Vĩnh Lại đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu theo Quyết định 2662/QĐ- UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh. 2 khu dân cư (số 3 và số 10) đạt khu dân cư kiểu mẫu. Các khu dân cư còn lại tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đến đầu năm 2024 xã Vĩnh Lại có 100% các khu đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng NTM.
Với lợi thế và tiềm năng vốn có, xã Cao Xá là một trong 4 xã được huyện  Lâm Thao chọn xây dựng xã NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra địa phương xác định xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao nhằm đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển NTM bền vững, vừa đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Trong đó tập trung nguồn lực phấn đấu xã Cao Xá cơ bản đạt 2 tiêu chí xã NTM nâng cao và 2 khu dân cư đạt NTM kiểu mẫu năm 2020. Hoàn thiện các tiêu chí về giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; cảnh quan, môi trường. Còn các tiêu chí khác như: Trường học; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tổ chức sản xuất; hành chính công sẽ tiếp tục đầu tư để hoàn thiện và đạt vào những năm tiếp theo. 

Muốn đạt được kế hoạch đề ra, Đảng bộ, chính quyền xã Cao Xá sẽ tập trung tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chấp hành nghiêm công tác vệ sinh môi trường, phấn đấu hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 80% trở lên; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp... tạo bóng mát, cảnh quan môi trường để nhân ra diện rộng, phấn đấu có ít nhất 50% số gia đình có hàng rào cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 90% trở lên. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM, phấn đấu 100% khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa...

Nhằm thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, huyện Lâm Thao dự kiến cần nguồn kinh phí khoảng 408 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển khoảng 393 tỷ đồng, vốn sự nghiệp khoảng 15 tỷ đồng. Huyện xác định cụ thể mục tiêu, lộ trình triển khai các tiêu chí phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện. Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát huy dân chủ, công khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất tín dụng của Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu về hệ thống điện an toàn, đường giao thông, trường học. Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tập trung triển khai đầu tư cho các mô hình chủ lực phù hợp với điều kiện địa phương mang lại hiệu quả cao, có tính nhân rộng, đồng thời gắn với chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, nhằm giữ vững danh hiệu huyện NTM.

                                                                                                                                        Minh Xuân

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website