Cẩm Khê tập trung phát triển hệ thống giao thông


Hệ thống đường giao thông của huyện ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện giao thương và thu hút đầu tư.

Tuyến đường nối liền 3 xã Sơn Tình, Phú Khê và Xương Thịnh được thi công, hoàn thành khiến những người dân ở khu gò làng Trên- xã Sơn Tình vui mừng, phấn khởi. Mặc dù để tuyến đường được thi công đúng theo thiết kế, các hộ dân hai bên đường phải mất nhiều diện tích đất vườn, tường rào, hoa màu, cây cối, song vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của quê hương nên ai cũng sẵn lòng, tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Khải - xã Sơn Tình cho biết: Trước ở đây đường lụt lội lại chật hẹp nên đi lại vất vả. Nay Nhà nước đã làm được đường liên xã, chúng tôi rất phấn khởi nên khi vận động người dân đều ủng hộ. Có đường, không chỉ diện mạo địa phương ngày một thay đổi, mà chất lượng đời sống người dân cũng được nâng cao hơn. 

Đến nay, huyện Cẩm Khê đã có 13 xã (sau sáp nhập còn 7 xã) và 40 khu đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, tiêu chí về giao thông có nhiều phát triển, khẳng định sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Ông Hoàng Danh Ca- Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Khê thông tin: Sau khi sáp nhập các xã Sai Nga, Sơn Nga, Thanh Nga và thị trấn Sông Thao thành thị trấn Cẩm Khê, người dân dần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tuy nhiên địa phương vẫn tiếp tục quan tâm hoàn thiện đường nội đồng nhằm tạo điều kiện cho nông dân sản xuất, vận chuyển nông sản, trong đó phát triển làng nghề rau an toàn Văn Phú, các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp như làm nón truyền thống và đồ mộc... 

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, Cẩm Khê luôn xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển của huyện, góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực triển khai các chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện về quy hoạch lại đồng ruộng gắn với dồn đổi ruộng đất. UBND huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích nhân dân làm đường ra đồng phù hợp. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn được cán bộ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, chặt cây, phá dỡ cổng, tường rào… để mở rộng mặt đường đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí về nông thôn mới.


Làm đường giao thông nông thôn tại xã Hương Lung.

Nhằm khắc phục khó khăn về nguồn vốn trong xây dựng giao thông nông thôn, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND huyện đã phối hợp với cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực của người dân và toàn xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau như vốn từ ngân sách Nhà nước, từ các dự án, chương trình đầu tư phát triển xây dựng nông thôn; đóng góp của nhân dân, cộng đồng xã hội bằng tiền, vật tư, lao động... Với những kết quả đạt được trong quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng của huyện đã từng bước hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, diện mạo nông thôn thay đổi đáng kể, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển giao thông nông thôn phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển giao thông nông thôn một cách bền vững, tạo sự gắn kết, liên hoàn thông suốt từ mạng lưới giao thông đường huyện, đường thôn, xã nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại của nhân dân. Theo kế hoạch, giai đoạn từ 2016- 2020, Cẩm Khê phấn đấu tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt 70%. Đến hết năm 2019, toàn huyện Cẩm Khê đã cứng hóa được 70,7% đường giao thông nông thôn, vượt 0,7% so với kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết: Mặc dù là huyện có điểm xuất phát về hạ tầng kinh tế - xã hội trong đó có hệ thống giao thông nông thôn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, nhưng nhờ tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của địa phương và người dân, nhiều tuyến đường trên địa bàn được xây dựng đã tạo nên một diện mạo mới về GTNT ở Cẩm Khê. Nếu năm 2010, tỷ lệ cứng hóa đường GTNT trên địa bàn huyện chỉ đạt 22% thì nay đã có 70,7% đường liên xã, liên thôn, đường ra đồng được cứng hóa. Huyện đang tiếp tục đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi lớn, các tuyến đường liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương giữa huyện với các địa phương và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Phấn đấu đến hết năm 2020 đường GTNT được cứng hóa toàn huyện sẽ đạt hơn 72%. 

                                                                                                                                              Việt Hà

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website