Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy

Theo báo cáo đến hết năm 2019 huyện Thanh Thủy đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ, đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên, khoảng cách giàu nghèo, trình độ dân trí của người dân trên địa bàn được thu hẹp; thu nhập bình quân đầu đạt 35,5 triệu đồng/người/năm (tăng 23,3 triệu đồng/người/năm so với  năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,17% theo chuẩn nghèo đa chiều (giảm 7,35% so với năm 2011); tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 95% (tăng 5% so với năm 2011); diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc;  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại buổi thẩm tra đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Kiểm tra cơ sở vật chất Y tế tại Trạm Y tế xã Đồng Trung

Kiểm tra cơ sở vật chất và thiết chế văn hóa tại Nhà văn hóa Khu 22 – xã Hoàng Xá

Kiểm tra mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gia đình ông Lê Đình Hưởng xã Đồng Trung

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, các thành viên của Đoàn thẩm tra phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới đã thảo luận, đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện về hồ sơ và thực tế để đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Trần Tú Anh – Trưởng đoàn thẩm tra kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tú Anh – Trưởng Đoàn thẩm tra của tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng hồ sơ đề nghị công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hồ sơ đánh giá cơ bản chi tiết, thể hiện đầy đủ các nội dung, kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thẩm tra của các thành viên, Đoàn thẩm tra thống nhất đánh giá huyện Thanh Thủy hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí đề nghị huyện Thanh Thủy tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn thẩm tra của tỉnh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bổ sung số liệu gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

                                                                                            Lương Anh Chiến – CB VPĐP NTM tỉnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website