Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới Thành phố Việt Trì

Trước khi tiến hành thảo luận, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn Thành phố.

Kiểm tra đường Giao thông nông thôn tại xã Sông Lô

Kiểm tra Cơ sở vật chất văn hóa tại Nhà văn hóa Khu 7, xã Sông Lô

Kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Kiểm tra HTX sản xuất Mì gạo Hùng Lô, Xã Hùng Lô

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay TP Việt Trì đã có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn các xã thay đổi từng ngày theo hướng văn minh - xanh - sạch - đẹp, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng nâng lên; công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên, khoảng cách giàu nghèo, trình độ dân trí của người dân trên địa bàn được thu hẹp; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37,31 triệu đồng/người/ năm (tăng 28,8 triệu đồng/người/năm so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88% (giảm 6,26% so với năm 2011); tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,96%; 93,9% người dân tham gia bảo hiểm y tế; gần 90% hộ dân được sử dụng nước sạch…; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước được nâng lên.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của TP Việt Trì, các thành viên của Đoàn thẩm tra phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới đã thảo luận, đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện về hồ sơ và thực tế để đề nghị công nhận TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Tú Anh – Trưởng đoàn Thẩm tra kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tú Anh – Trưởng Đoàn thẩm tra của tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 của TP Việt Trì. Hồ sơ đánh giá cơ bản chi tiết, thể hiện đầy đủ các nội dung, kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa Thành phố. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thẩm tra của các thành viên, Đoàn thẩm tra thống nhất đánh giá TP Việt Trì đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đồng chí đề nghị TP Việt Trì tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn thẩm tra của tỉnh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bổ sung số liệu gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

                                                                                                          Lương Anh Chiến

                                                                            Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website