Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Sơn

Đồng chí Nguyễn Nam Cường – Phó chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chia sẻ về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020

Tại tọa đàm, các thành viên tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Nam Cường – Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông tin về những kết quả cơ bản trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; Nhiệm vụ, giải pháp, định hướng triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới của tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã có 86/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 43,9%; có huyện Lâm Thao và thị Phú Thọ đã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến hết năm có thêm huyện Thanh Thủy và thành phố Việt Trì được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân tiêu chí trên địa bàn tỉnh đạt 15,2 tiêu chí/xã; toàn tỉnh không còn xã dưới 8 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét đặc biệt các tiêu chí về hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa,…) được nâng cao so với thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình; sản xuất từng bước phát triển, ứng dụng khoa học công trong sản xuất được đẩy mạnh, các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, mô hình ứng dụng côn nghệ cao dần được hình thành và nhân rộng; cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hóa của người dân nông thôn từng bước được nâng cao; chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục được cải thiện, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu của người dân; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được giữ vững dân chủ cơ sở được phát huy; lòng tin của người dân vào Đảng và chính quyền được nâng lên.

Trong giai đoạn tới phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch lộ trình tiếp tục thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì và nâng cao chất lượng đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xã khu đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng lộ trình phù hợp thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện duy trì và đẩy mạnh phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trong quá trình triển khai thực hiện phải kiên trì, lâu dài, thường xuyên, không nóng vội, chạy theo thành tích.

Hội viên Hội CCB tham luận tại tọa đàm

Cũng tại buổi tọa đàm, các thành viên tham dự đã được nghe các đồng chí là Lãnh đạo Hội cựu chiến binh của huyện Thanh Sơn và Hội Cựu chiến binh các xã Thục Luyện, Sơn Hùng,.. chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, những kinh nghiệm và vai trò của Hội cựu chiến binh, đặc biệt là các gương điển hình của các cấp Hội tham gia tuyên truyền, vận động để thực hiện tốt hơn nữa Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Phương – Trưởng ban Kinh tế,  Hội CCB tỉnh phát biểu kết thúc tọa đàm

Kết thúc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tiến Phương – Trưởng ban Kinh tế, Hội CCB tỉnh đánh giá rất cao những tham luận tại buổi tọa đàm, đó là thông tin, những kinh nghiệm, cách làm hay rất bổ ích về xây dựng nông thôn mới, từ đó giúp các đồng chí Lãnh đạo CCB huyện Thanh Sơn và các xã trên địa bàn huyện nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của các cấp hội, hội viên trong xây dựng NTM; đồng chí cũng đề nghị các hội viên Hội CCB huyện Thanh Sơn tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh./.

                                                                      Lương Anh Chiến - CB Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website