Lễ đón nhận nông thôn mới xã Sóc Đăng

Lễ đón nhận nông thôn mới xã Sóc Đăng

Lễ đón nhận nông thôn mới xã Sóc Đăng