Chung sức xây dựng nông thôn mới

Trao đổi kinh nghiệm vận động hội viên CCB hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở khu 3, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao.

Hội CCB xã hiện có 571 hội viên tham gia sinh hoạt tại 16 chi hội. Xác định tham gia xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh cũng như thay đổi diện mạo của địa phương, Hội đều gắn các tiêu chí xây dựng NTM với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với sự phát triển KT-XH của địa phương. 

Đồng thời, Hội chỉ đạo các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, tổ chức lồng ghép nêu gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2020 Hội đã vận động được 443 lượt hội viên, nhân dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng; phát quang bụi rậm được 32km, nạo vét 15km rãnh thoát nước; tự nguyện hiến đất, hiến công, hiến của để xây dựng các công trình công cộng như: Đường giao thông trong xóm, kênh mương nội đồng phục vụ nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. 

Cùng với đó, cán bộ, hội viên đã tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông, rãnh thoát nước… ủng hộ vật liệu và tiền mặt để xây dựng các công trình công cộng, hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện đã được bê tông hóa, góp phần giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM ở địa phương. Các mô hình: Sáng, xanh, sạch, đẹp; đoạn đường CCB tự quản; tổ an ninh tự quản;... được duy trì và nhân rộng tới các chi hội. 

Gia đình CCB Nguyễn Văn Giáp ở khu 3, xã Tiên Kiên là một trong những hộ tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Trước kia, đoạn đường trong khu rất hẹp, các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Khi được cán bộ xã, Hội CCB xã tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM, ông và gia đình đã quyết định hiến 50m2 đất vườn để mở rộng mặt đường, giúp nhân dân trong khu đi lại thuận tiện, dễ dàng. Ông chia sẻ: “Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong phong trào xây dựng NTM, bản thân tôi đã thuyết phục gia đình hiến đất làm đường, phục vụ dân sinh, góp sức vào xây dựng giữ vững tiêu chí NTM của xã. Ngoài gia đình ông Giáp còn rất nhiều gia đình, cá nhân, tập thể ủng hộ, hiến đất, ngày công, góp phần đảm bảo các tiêu chí xây dựng NTM như: Gia đình CCB Nguyễn Hữu Chức, khu 3, hiến 80m2 đất, gia đình CCB Nguyễn Xuân Vụ hiến 300m2 đất làm đường giao thông… 

Bên cạnh phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, Hội còn tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí về kinh tế. Ông Phạm Hồng Phấn - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên có kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, từ đó nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, khai thác tiềm năng đất đai phát triển kinh tế và quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn vốn từ NHCSXH với tổng dư nợ 3,4 tỉ đồng cho 145 hộ vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”. 

Để phát huy hơn nữa vai trò của CCB trong xây dựng NTM, thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh xây dựng NTM; động viên hội viên tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM. 

                                                                                                         Hồng Huế (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website