Tam Nông tiên phong đi đầu trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Đường giao thông nông thôn tại Khu 9 xã – Dân Quyền được xây dựng khang trang sạch, đẹp

Xác định quan điểm xây “dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là thành quả bước đầu trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Nông đã tiên phong trong việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Bắt đầu từ năm 2018, UBND huyện Tam Nông đã chủ động tổ chức đưa cán bộ, công chức trong huyện đi tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Hà Tĩnh, địa phương có phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sôi nổi nhất trên cả nước. Trên cơ sở những kết quả học tập kinh nghiệm, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, đồng thời đã ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; lựa chọn 02 khu dân cư để thí điểm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu; huyện đã quan tâm hỗ trợ các xã đưa cán bộ khu dân cư đi tham quan học tập kinh nghiệm, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; ban hành chính sách thưởng cho các khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhà văn hóa khu 10 – xã Dân Quyền

Khu 10 – xã Dân Quyền là một trong 2 khu dân cư được UBND huyện chọn làm điểm xây dựng khu dân nông thôn mới kiểu mẫu, sau 2 năm triển khai thực hiện bằng sự nỗ lực của người dân, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương cuối năm 2019 khu đã được công đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đây là khu dân cư đầu tiên trên địa bàn huyện tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau 2 năm triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, toàn khu đã hoàn thành 13/13 tiêu chí. Trong đó, có nhiều tiêu chí đạt tỷ lệ cao như: Thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%; tỷ lệ rác thải rắn được thu gom đạt 100%. Bộ mặt khu dân cư đã có những thay đổi rõ, dệt cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt… Nhà văn hóa thôn, khu thể thao được xây mới có đầy đủ thiết chế, lắp đặt dụng cụ luyện tập thể thao, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên.... Là khu dân cư đầu tiên trên địa bàn tỉnh gắn số nhà, đặt tên đường. Nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Từ thành công trong việc xây dựng điểm khu dân cư nông thôn mới tại khu 10 - xã Dân Quyền đến nay huyện đã chỉ đạo xây dựng thêm 03 khu dân nông thôn mới kiểu mẫu nâng tổng số khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên thành 04 khu, là địa phương có nhiều khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều những khó khăn như: một số khu dân cư cơ sở hạ tầng còn khó khăn, thu nhập của người dân nông thôn chưa thực sự ổn định, cảnh quan môi trường nông thôn chưa đảm bảo, việc huy động đóng góp của nhân dân, cá nhân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số cán bộ đảng viên và nhân dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nên còn trông chờ, ỷ nại vào sự đầu tư của Nhà nước … để xây dựng thành công chương trình xây dựng nông thôn mới đòi hỏi phải có vào cuộc thường xuyên hơn nữa của cấp, các ngành, các đoàn thể và nhất là sự vào cuộc của mỗi người dân.

Với những kết quả bước đầu đã đạt được thể hiện nỗ lực, cách làm đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền, người dân huyện Tam Nông trong quá trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó tạo động lực, truyền cảm hứng cho các địa phương khác trong tỉnh noi theo để từng bước thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo./.

                                                                                                                      Nguyễn Nam Cường

                                                                                                                  Phó chánh VPĐP NTM tỉnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website